Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


niebo

       

32 Niedziela Zwykła  (Łk 20 ,27-38)

Król świata wskrzesi nas i ożywi do życia wiecznego.
(2 Mch 7,9)

   Głównym tematem fragmentu Łk 20,27-38, jest sprawa zmartwychwstania.

  Saduceusze (żydowskie stronnictwo religijno-polityczne) nie wierzyli w zmartwychwstanie i istnienie aniołów. W odpowiedzi na ich podstępne i niedorzeczne pytania, Jezus odsłania prawdę o przyszłym życiu i powstaniu z martwych. Odwołuje się do fragmentu z Księgi Wyjścia (3,6), gdzie jest mowa o Bogu żywych a nie umarłych. Abraham, Izaak, Jakub, chociaż dawno temu umarli, nadal żyją z Bogiem w niebie.

   W Królestwie Bożym nie zawiera się związków małżeńskich, nie istnieją tam ziemskie prawa dotyczące rozwoju, narodzin czy śmierci. Wszystko jest tam nowe i przeniknięte Bożą miłością. Zbawieni są równi aniołom, są dziećmi Bożymi, uczestnikami zmartwychwstania (por. Łk 20,36).

   Święty Jan pisze: Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest (1 J 3,2).

   Zmartwychwstanie nie jest ożywieniem martwego ciała czy przedłużeniem ziemskiego życia. Jest to zupełnie inna rzeczywistość , nowa egzystencja, gdzie przemienione ziemskie ciało staje się duchowe i uczestniczy w chwale nieba (zob. więcej 1 Kor 15 35nn).

   Zmartwychwstanie jest pełnią życia w niebie. Jest największym szczęściem i radością z przebywania z Bogiem jako Jego dzieci. Zmartwychwstanie jest najwspanialszym darem miłosiernego Ojca.

   Perspektywa wiecznego szczęścia, codziennie pobudza nas do powstawania z grzechów do lepszego życia.

   Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
ani serce człowieka nie zdołało pojąć,
co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują.
(1 Kor 2,9)


Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Pozwólcie działać Bogu,
który uczyni rzeczy cudowne
w swoim czasie i kiedy
się Jemu spodoba.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych