Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


wszystkich_swietych

       

Uroczystość Wszystkich Świętych
 

   Dzisiejsza uroczystość jest świętem nieba. Jest również naszym świętem. Święci w niebie wstawiają się za nami, wypraszają nam łaski i błogosławieństwo Boga. Dziękujmy im za to szczególnie w dniu dzisiejszym.

   Święci również teraz żyją wśród nas. Są to ludzie, którzy praktykują Jezusowe błogosławieństwa: ubodzy w duchu, którzy znają swe ludzkie ograniczenia i słabość, dlatego we wszystkim powierzają się Bogu; to smutni z powodu panującego zła - w świecie i w ludzkich sercach; cisi, którzy z pokorą pełnią wolę Boga i bez rozgłosu służą innym i społeczeństwu; to ci, którzy pragną sprawiedliwości i prawdy; to miłosierni i ludzie o czystym i szczerym sercu oraz ci, którzy wprowadzają pokój, przede wszystkim w swoim środowisku; to prześladowani za swoje przekonania i życie zgodne z Ewangelią.

   Nikt nie jest wolny od ludzkich słabości, błędów, grzechów. Święci nie są ideałami, ale są ludźmi, którzy potrafią oddać Bogu swoje braki, winy, klęski. Z Bożą łaską zmagają się ze swoimi słabościami i starają się naprawić to, co było nieudane. Świętość nie jest nieskazitelnością moralną, perfekcjonizmem duchowym czy doskonałością. Świętość to pokorne otwarcie się na działanie Ducha Świętego, to miłość Boga i drugiego człowieka.

 

  Świat jest jak ogród, w którym Duch Święty, z godną podziwu fantazją, wzbudził rzesze świętych z różnych języków, ludów, kultur, różnego wieku i pozycji społecznej. Każdy jest inny od drugiego z niepowtarzalną osobowością i własnym duchowym charyzmatem. Wszystkich jednak cechuje pieczęć Jezusa, czyli odcisk Jego miłości. (Benedykt XVI)


Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Usiłujcie kierować się
jedynie miłością Boga
i żarliwą troską o dusze.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych