Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


uzdrowienie

       

29 Niedziela Zwykła  (Łk 18,1-8)

Zawsze trzeba się modlić i nie tracić nadziei

    Niesprawiedliwy sędzia z Jezusowej przypowieści, izoluje się od ludzi i żyje egoistycznie we własnym świecie. Nie boi się Boga i nie liczy się z ludźmi (18,2).

  Wdowa znajduje się w sytuacji beznadziejnej i sama musi zabiegać o swoje prawa. Jest ona symbolem słabych, biednych, uciskanych, którzy wołają do Boga o pomoc, jak niegdyś Mojżesz, który błagał Pana o ratunek dla narodu z rękami podniesionymi do nieba ( por. Wj 17,11nn).

   Wdowa jest również przykładem wytrwałości, ufności i skutecznej, potężnej modlitwy.

   Sędzia bez skrupułów i bez litości lekceważy biedną kobietę. Może czeka na jakąś łapówkę?

   Jednakże jej wytrwałość zmusza go do podjęcia pewnego działania Ponieważ naprzykrza mu się ta wdowa, bierze ją w obronę ( por 18,5).

   Główne przesłanie tej przypowieści jest następujące :Jeśli ten niesprawiedliwy sędzia w końcu reaguje na prośby wdowy, którą się dotąd nie interesował - czyż Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? (18,7)

   Bóg z pewnością pomoże! Jednak, wiele zależy od wiary i ufności, od ludzkiej otwartości na Boże działanie i gotowości na zaakceptowanie każdej odpowiedzi Boga na naszą modlitwę.
   Czasem może się wydawać, że Pan zwleka z odpowiedzią, ale trzeba wierzyć, że zawsze staje po stronie proszącego. Jezus często zachęcał do ufności.
   Chrystus nie gwarantuje, że da nam wszystko, czego pragniemy, ale zapewnia, iż weźmie w obronę każdego, czyli pomoże gdy zło będzie zagrażać.

 

Bóg wysłucha prośby pokrzywdzonego.
Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy kiedy się skarży.
Czy łzy wdowy nie spływają po policzkach,
a jej lament nie świadczy przeciw temu, kto je wyciska ?
Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu.
Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy
i ujmie się za sprawiedliwym i wyda słuszny wyrok.
Pan nie będzie zwlekał ( Syr 35, 13-19)

 


Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana,
podążać jedynie tą drogą,
która jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych