Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


uzdrowienie

       

29 Niedziela Zwykła  (Łk 18,1-8)

Zawsze trzeba się modlić i nie tracić nadziei

    Niesprawiedliwy sędzia z Jezusowej przypowieści, izoluje się od ludzi i żyje egoistycznie we własnym świecie. Nie boi się Boga i nie liczy się z ludźmi (18,2).

  Wdowa znajduje się w sytuacji beznadziejnej i sama musi zabiegać o swoje prawa. Jest ona symbolem słabych, biednych, uciskanych, którzy wołają do Boga o pomoc, jak niegdyś Mojżesz, który błagał Pana o ratunek dla narodu z rękami podniesionymi do nieba ( por. Wj 17,11nn).

   Wdowa jest również przykładem wytrwałości, ufności i skutecznej, potężnej modlitwy.

   Sędzia bez skrupułów i bez litości lekceważy biedną kobietę. Może czeka na jakąś łapówkę?

   Jednakże jej wytrwałość zmusza go do podjęcia pewnego działania Ponieważ naprzykrza mu się ta wdowa, bierze ją w obronę ( por 18,5).

   Główne przesłanie tej przypowieści jest następujące :Jeśli ten niesprawiedliwy sędzia w końcu reaguje na prośby wdowy, którą się dotąd nie interesował - czyż Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? (18,7)

   Bóg z pewnością pomoże! Jednak, wiele zależy od wiary i ufności, od ludzkiej otwartości na Boże działanie i gotowości na zaakceptowanie każdej odpowiedzi Boga na naszą modlitwę.
   Czasem może się wydawać, że Pan zwleka z odpowiedzią, ale trzeba wierzyć, że zawsze staje po stronie proszącego. Jezus często zachęcał do ufności.
   Chrystus nie gwarantuje, że da nam wszystko, czego pragniemy, ale zapewnia, iż weźmie w obronę każdego, czyli pomoże gdy zło będzie zagrażać.

 

Bóg wysłucha prośby pokrzywdzonego.
Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy kiedy się skarży.
Czy łzy wdowy nie spływają po policzkach,
a jej lament nie świadczy przeciw temu, kto je wyciska ?
Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu.
Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy
i ujmie się za sprawiedliwym i wyda słuszny wyrok.
Pan nie będzie zwlekał ( Syr 35, 13-19)

 


Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Boże jesteś moim Życiem,
bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych