Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


powołanie

proj. A. Kozłowska          

XIII  Niedziela Zwykła      C    Łk 9, 51-62


  Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz.
Łk 9,57


Pierwsza część dzisiejszej Ewangelii (Łk 9, 51-56) mówi o odrzuceniu Jezusa. Gdy Samarytanie z pewnego miasta nie przyjęli Jezusa, Jakub i Jan chcieli zniszczyć to niegościnne miasto. Ich gorliwość i odwaga pozostawały pod wpływem mentalności Starego Testamentu. Nie rozumieli jeszcze ducha Jezusa, ducha Ewangelii.

Obecność żywiołu ognia w ST objawiała gniew Boży, sąd i karę (por. 2 Krl 1 10-11 ; Ez 1,5-7). Jezus przynosi inny ogień, nie taki, który pożera, niszczy i karze, lecz taki, który oczyszcza i przemienia. Jest to ogień Bożej miłości, która przemienia ludzkie serce i życie człowieka. Jezus przemienia serca cierpliwością, łagodnością, wyrozumiałością i miłością.

Duch Jezusa musi motywować uczniów, którzy pragną wiernie towarzyszyć Zbawicielowi na Jego drodze życiowej i być z Nim w budowaniu królestwa Bożego na ziemi.

W drugiej części dzisiejszej perykopy (Łk 9, 57-62), znajdują się trzy przykłady dotyczące stylu życia tych, którzy pragną stać się uczniami Chrystusa. Przede wszystkim konieczne jest całkowite zaangażowanie ucznia w sprawy królestwa Bożego. Głoszenie Dobrej Nowiny musi być na pierwszym miejscu. Wszystkie inne obowiązki i pobożne pragnienie, zwykłe ludzkie potrzeby, własne sprawy, czy zobowiązania muszą pozostawać na dalszym planie.

Chrystus pragnie ludzi oddanych, lojalnych, zdolnych do wyrzeczeń i poświęcenia, do rezygnacji z wygody i własnych planów życiowych. Głoszenie Dobrej Nowiny i budowanie królestwa Bożego musi być pierwszorzędnym celem i najważniejszym obowiązkiem (por Łk 14,25-34).

Oddanie się Chrystusowi nie może być połowiczne.
Życie zgodne z Ewangelią domaga się radykalizmu, wyrzeczenia, ofiary,
i przede wszystkim wielkiej, bezinteresownej miłości.


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Niech wszystko,
co we mnie cieszy
serce człowiecze,
Ciebie wielbi...

bł. Natalia Tułasiewicz

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych