Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


powołanie

proj. A. Kozłowska          

XIII  Niedziela Zwykła      C    Łk 9, 51-62


  Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz.
Łk 9,57


Pierwsza część dzisiejszej Ewangelii (Łk 9, 51-56) mówi o odrzuceniu Jezusa. Gdy Samarytanie z pewnego miasta nie przyjęli Jezusa, Jakub i Jan chcieli zniszczyć to niegościnne miasto. Ich gorliwość i odwaga pozostawały pod wpływem mentalności Starego Testamentu. Nie rozumieli jeszcze ducha Jezusa, ducha Ewangelii.

Obecność żywiołu ognia w ST objawiała gniew Boży, sąd i karę (por. 2 Krl 1 10-11 ; Ez 1,5-7). Jezus przynosi inny ogień, nie taki, który pożera, niszczy i karze, lecz taki, który oczyszcza i przemienia. Jest to ogień Bożej miłości, która przemienia ludzkie serce i życie człowieka. Jezus przemienia serca cierpliwością, łagodnością, wyrozumiałością i miłością.

Duch Jezusa musi motywować uczniów, którzy pragną wiernie towarzyszyć Zbawicielowi na Jego drodze życiowej i być z Nim w budowaniu królestwa Bożego na ziemi.

W drugiej części dzisiejszej perykopy (Łk 9, 57-62), znajdują się trzy przykłady dotyczące stylu życia tych, którzy pragną stać się uczniami Chrystusa. Przede wszystkim konieczne jest całkowite zaangażowanie ucznia w sprawy królestwa Bożego. Głoszenie Dobrej Nowiny musi być na pierwszym miejscu. Wszystkie inne obowiązki i pobożne pragnienie, zwykłe ludzkie potrzeby, własne sprawy, czy zobowiązania muszą pozostawać na dalszym planie.

Chrystus pragnie ludzi oddanych, lojalnych, zdolnych do wyrzeczeń i poświęcenia, do rezygnacji z wygody i własnych planów życiowych. Głoszenie Dobrej Nowiny i budowanie królestwa Bożego musi być pierwszorzędnym celem i najważniejszym obowiązkiem (por Łk 14,25-34).

Oddanie się Chrystusowi nie może być połowiczne.
Życie zgodne z Ewangelią domaga się radykalizmu, wyrzeczenia, ofiary,
i przede wszystkim wielkiej, bezinteresownej miłości.


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Jezu, bądź zawsze
i za wszystko uwielbiony.

bł. M. Klemensa Staszewska

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych