Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Salvator Mundi

„Savator Mundi”, Antonello da Messina, 1465 r., olej na desce, National Gallery w Londynie.

XII  Niedziela Zwykła      C    Łk 9,18-24


  PAN MÓJ I BÓG MÓJ


Jezus zapytał swoich Apostołów: „A wy za kogo Mnie uważacie?” - Za Mesjasza Bożego - odpowiedział Piotr.

Naywając Jezusa Mesjaszem, Piotr chce powiedzieć, że Jezus jest wysłańcem Boga, którego naród żydowski od dawna oczekiwał. Jest tym Mesjaszem, który spełni nadzieje i oczekiwania Izraela; jest Pomazańcem Boga, w którym przebywa Duch Boży.

Pytanie o tożsamość Jezusa Chrystusa towarzyszy ludziom od ponad dwóch tysięcy lat i otrzymuje różne odpowiedzi.

Skierowane do Piotra słowa: A wy za kogo Mnie uważacie? (w.20), odnoszą się także do każdego ucznia Chrystusa, który musi odpowiedzieć osobiście.

Słowa: A wy za kogo  Mnie uważacie? -   przenikają także do głębi  serca każdego człowieka. Jest to pytanie bardzo osobiste, na które trzeba odpowiedzieć w kontekście własnego doświadczenia i własnej historii życiowej. Nasza odpowiedź musi być szczera i uczciwa, wolna od teologicznych czy katechizmowych określeń. Jezus nie pyta o naszą wiedzę, ale o relację z Nim, o to  czy przyjmujemy Go  do naszego życia i  czy chcemy towarzyć Mu w drodze od Betlejem  do Jerozolimy aż pod krzyż.

Jeśli Jezus, Syn Boży jest odpowiedzią na nasze marzenia, jeśli jest naszym Nauczycielem, który uczy jak kochać i żyć, który uczy o prawdziwej wolności, o modlitwie, o Bogu i  człowieku - wtedy jesteśmy gotowi, aby towarzyszyć Mu na drodze do Jerozolimy. Wtedy rozumiemy co to znaczy być autentycznym uczniem Chrystusa (por. Michael Fallon).

Na pytanie - za kogo  uważamy Jezusa, trzeba odpowiedzieć także każdą naszą relacją z drugim człowiekiem, trzeba dostrzegać obecnego w nim Chrystusa.

Wyznawanie Chrystusa słowami
domaga się świadczenia o Nim również postępowaniem,
czynami oraz codziennym stylem życia.


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Nie bójcie się podążać
za poruszeniami serca,
które was prowadzą
do zażyłych rozmów z Panem.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych