Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Salvator Mundi

„Savator Mundi”, Antonello da Messina, 1465 r., olej na desce, National Gallery w Londynie.

XII  Niedziela Zwykła      C    Łk 9,18-24


  PAN MÓJ I BÓG MÓJ


Jezus zapytał swoich Apostołów: „A wy za kogo Mnie uważacie?” - Za Mesjasza Bożego - odpowiedział Piotr.

Naywając Jezusa Mesjaszem, Piotr chce powiedzieć, że Jezus jest wysłańcem Boga, którego naród żydowski od dawna oczekiwał. Jest tym Mesjaszem, który spełni nadzieje i oczekiwania Izraela; jest Pomazańcem Boga, w którym przebywa Duch Boży.

Pytanie o tożsamość Jezusa Chrystusa towarzyszy ludziom od ponad dwóch tysięcy lat i otrzymuje różne odpowiedzi.

Skierowane do Piotra słowa: A wy za kogo Mnie uważacie? (w.20), odnoszą się także do każdego ucznia Chrystusa, który musi odpowiedzieć osobiście.

Słowa: A wy za kogo  Mnie uważacie? -   przenikają także do głębi  serca każdego człowieka. Jest to pytanie bardzo osobiste, na które trzeba odpowiedzieć w kontekście własnego doświadczenia i własnej historii życiowej. Nasza odpowiedź musi być szczera i uczciwa, wolna od teologicznych czy katechizmowych określeń. Jezus nie pyta o naszą wiedzę, ale o relację z Nim, o to  czy przyjmujemy Go  do naszego życia i  czy chcemy towarzyć Mu w drodze od Betlejem  do Jerozolimy aż pod krzyż.

Jeśli Jezus, Syn Boży jest odpowiedzią na nasze marzenia, jeśli jest naszym Nauczycielem, który uczy jak kochać i żyć, który uczy o prawdziwej wolności, o modlitwie, o Bogu i  człowieku - wtedy jesteśmy gotowi, aby towarzyszyć Mu na drodze do Jerozolimy. Wtedy rozumiemy co to znaczy być autentycznym uczniem Chrystusa (por. Michael Fallon).

Na pytanie - za kogo  uważamy Jezusa, trzeba odpowiedzieć także każdą naszą relacją z drugim człowiekiem, trzeba dostrzegać obecnego w nim Chrystusa.

Wyznawanie Chrystusa słowami
domaga się świadczenia o Nim również postępowaniem,
czynami oraz codziennym stylem życia.


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty
nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych