Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Najświętszy Sakrament

                                            fot. ze strony Zespołu Szkół Urszulańskich w Poznaniu, urszulanki.poznan.pl

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej


Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się Jego dzieciom powodzi.


Eucharystia jest szczególnym darem miłości miłosiernej Jezusa. Jest darem, który zaspokoi głód wszystkich i na zawsze. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (J 6,33).

Eucharystia jest nie tylko darem od Boga, lecz jest samym Bogiem, jest Bogiem jako najcenniejszy dar dla nas ludzi. W spotkaniu z Jezusem karmimy się żywym Bogiem, spożywamy prawdziwy chleb z nieba.

Eucharystia jest włączona w wielki kontekst zstąpienia Boga do nas i dla nas. Jest też trwałym, wielkim spotkaniem Boga z człowiekiem (por. Benedykt XVI). Jezus, podczas swojego ziemskiego życia, rozmnożył chleb i przemienił wodę w wino dla ludzi (por. Łk 9,11-17; Mt 14, 13-21; Mk 6,34-44; J 6,1-15; J 2, 1-12). Są to wyraźne znaki troski Jezusa o doczesne potrzeby człowieka. Jezusa interesują nasze codzienne problemy życiowe a równocześnie otwiera nas na inne, większe wartości, na pełny udział w życiu Boga.

Spotkanie z Eucharystycznym Jezusem inspiruje nas do praktykowania miłosierdzia względem naszych bliźnich, do dzielenia się nie tylko zwykłym chlebem, ale także bogactwem duchowym.

Uroczystość Bożego Ciała jest okazją do manifestacji naszej miłości do Jezusa Eucharystycznego  oraz wiary, że Chrystus jest zawsze z nami aż do skończenia świata. 

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Kto będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki.
J 6,51

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Oddać się całkowicie
Jezusowi Chrystusowi
i Jego Najświętszej Matce
na drogach prawdziwej świętości,
to jest to, o co proszę Boga
wiele razy dziennie.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych