Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Zesłanie Ducha Świętego El Greco

                                                                             El Greco, „Zesłanie Ducha Świętego”.

Zesłanie Ducha Świętego   Dz 2,1-11; J 20, 19-23


Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym   Dz 2,4


Przemawiając do Apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus powiedział, że gdy odejdzie z tego świata, ześle im Ducha Świętego (por. J 15,26).

Chrystus przebywając w chwale po prawicy Ojca, nadal spełnia swoją obietnicę zsyłając na Kościół ożywiającego Ducha, który nas poucza, przypomina nam i pobudza do mówienia.

Duch Święty prowadzi nas właściwą drogą przez różne sytuacje życiowe  (por. Dz 9,2).  Jest również najlepszym nauczycielem życia (por. Dz 9,2).

Duch Święty przypomina nam o tym wszystkim, co Jezus powiedział i uczy nas  właściwego zrozumienia Słowa Pana.

Duch Święty zachęca do rozmowy z Bogiem i z ludźmi. Z Bogiem rozmawiamy modląc się. Modlitwa jest darem, który otrzymujemy. Jest dialogiem z Ojcem. Mocą Ducha Świętego możemy wołać  Abba, Ojcze, bo staliśmy się dziećmi Bożymi (por Rz 8, 14-15).

Duch Święty pobudza nas do konstruktywnej rozmowy z ludźmi z łagodnością i w duchu braterskiego dialogu.

W Duchu Miłości stajemy się znakami i  instrumentami Boga, który kocha, służy i daje życie.

Zwróćmy się  do Maryi, która w ów poranek Zesłania Ducha Świętego przebywała w Wieczerniku. Niech Ona, Matka Odkupiciela i Matka Kościoła wyjedna nam swoim wstawiennictwem odnowione Zesłanie Ducha Bożego w Kościele i na świecie (por. Papież Franciszek, homilie).

Duch Święty

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Działajcie nie traćcie czasu,
wierzcie, wysilajcie się,
ufajcie...

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych