Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Zesłanie Ducha Świętego El Greco

                                                                             El Greco, „Zesłanie Ducha Świętego”.

Zesłanie Ducha Świętego   Dz 2,1-11; J 20, 19-23


Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym   Dz 2,4


Przemawiając do Apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus powiedział, że gdy odejdzie z tego świata, ześle im Ducha Świętego (por. J 15,26).

Chrystus przebywając w chwale po prawicy Ojca, nadal spełnia swoją obietnicę zsyłając na Kościół ożywiającego Ducha, który nas poucza, przypomina nam i pobudza do mówienia.

Duch Święty prowadzi nas właściwą drogą przez różne sytuacje życiowe  (por. Dz 9,2).  Jest również najlepszym nauczycielem życia (por. Dz 9,2).

Duch Święty przypomina nam o tym wszystkim, co Jezus powiedział i uczy nas  właściwego zrozumienia Słowa Pana.

Duch Święty zachęca do rozmowy z Bogiem i z ludźmi. Z Bogiem rozmawiamy modląc się. Modlitwa jest darem, który otrzymujemy. Jest dialogiem z Ojcem. Mocą Ducha Świętego możemy wołać  Abba, Ojcze, bo staliśmy się dziećmi Bożymi (por Rz 8, 14-15).

Duch Święty pobudza nas do konstruktywnej rozmowy z ludźmi z łagodnością i w duchu braterskiego dialogu.

W Duchu Miłości stajemy się znakami i  instrumentami Boga, który kocha, służy i daje życie.

Zwróćmy się  do Maryi, która w ów poranek Zesłania Ducha Świętego przebywała w Wieczerniku. Niech Ona, Matka Odkupiciela i Matka Kościoła wyjedna nam swoim wstawiennictwem odnowione Zesłanie Ducha Bożego w Kościele i na świecie (por. Papież Franciszek, homilie).

Duch Święty

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Zobaczcie zatem,
jak ważne jest
zjednoczenie i zgoda.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych