Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Pokój, wiosna

VI Niedziela Wielkanocna  - C   J 14, 23-29


POKÓJ  MÓJ  DAJĘ  WAM     (J 14, 27)


Dzisiejsza Ewangelia podaje ostatnie pouczenia Jezusa przed Jego odejściem do Ojca. Jest to testament Syna Bożego przeniknięty nadzieja, miłością i pokojem.

Jezus przekazuje swoim Apostołom dwa szczególne dary.

Pozostawia im Ducha Pocieszyciela. Użyte tutaj greckie słowo Paraklet, oznacza tego, który dodaje odwagi, zachęca, pociesza, poprawia, poucza, osądza, broni. Jezus daje swoim uczniom Ducha Świętego, aby ich prowadził i kierował Kościołem.

Odchodząc z tego świata, Jezus przekazuje Apostołom jeszcze inny dar - swój pokój. Pokój w tradycji biblijnej oznacza nie tylko brak konfliktów, ale przede wszystkim szczęście i pomyślność. Pokój - to poczucie bezpieczeństwa błogosławieństwo, zaufanie, zgoda wśród ludzi oraz zbawienie. Jest też pełną pokoju i ufności relacją człowieka do Boga, do ludzi, do siebie samego i do całej natury.

Pokój jest syntezą obietnic Bożych, jakie urzeczywistnią się w eschatologicznej przyszłości. Pokój Jezusa nie jest taki, jaki daje świat - często pozorny i ułudny (por. Rz 14,17n; Dz 10,36; Iz  9,6-7;  52,7; 57,19).

Pokój Chrystusa jednakże nie uwalnia od zmartwień i problemów życiowych, ale pomaga do pogodnego i optymistycznego akceptowania codziennych trudności w duchu wiary i do zawierzenia  wszystkich trosk opatrzności Bożej.

Dawcą prawdziwego pokoju jest sam Bóg. Natomiast uczniowie przekazują Chrystusowy testament ludziom na całym świecie, aby pokój Boży zapanował w ich sercach (por. Kol 3,15). 

Pokój jest darem, o który warto zabiegać i który trzeba bronić.


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Niech wszystko,
co we mnie cieszy
serce człowiecze,
Ciebie wielbi...

bł. Natalia Tułasiewicz

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych