Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Pasterz

IV Niedziela Wielkanocna (J 10,27-30)


Dobry Pasterz zna swoje owce.


Słowo  z n a ć  w języku biblijnym odnosi się nie tylko do pewnej wiedzy o  człowieku, np.  jak się nazywa, gdzie mieszka, co robi itp. Termin  ten  stosowany jest również na określenie głębokiej, serdecznej, pełnej miłości i zaufania relacji między osobami.  Jest to silna więź, która w Biblii została wyrażona zwrotem: stać się jednym ciałem (por Rdz 2,24).

Taka serdeczna, głęboka, pełna miłości i zaufania relacja istnieje między Jezusem - Dobrym Pasterzem - a tymi, którzy Mu uwierzyli.

Jezus zna swoje owce najlepiej. Owce idą za Nim i słuchają Jego głosu. Natomiast słuchanie inspiruje do naśladowania Jezusa, do czynnego zaangażowania się w sprawy królestwa Bożego.

Jezus - Dobry Pasterz - kocha swoje owce, strzeże je i chroni mocą Boga Ojca, który  jest większy od wszelkich innych mocy. Dlatego ci, którzy idą za Jezusem, nie błądzą, nie giną i nikt nie zdoła wyrwać ich z ręki Ojca. Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem; prowadzi swoich wyznawców do  domu Boga. Tam zbawieni radować się będą największym i najcenniejszym darem Ojca - życiem wiecznie trwającym. 

Nic nie zdoła odłączyć nas od miłości Boga,
która jest w Jezusie Chrystusie Panu naszym.
(por. Rz 8,39: Iz 43,13)

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych