Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Pasterz

IV Niedziela Wielkanocna (J 10,27-30)


Dobry Pasterz zna swoje owce.


Słowo  z n a ć  w języku biblijnym odnosi się nie tylko do pewnej wiedzy o  człowieku, np.  jak się nazywa, gdzie mieszka, co robi itp. Termin  ten  stosowany jest również na określenie głębokiej, serdecznej, pełnej miłości i zaufania relacji między osobami.  Jest to silna więź, która w Biblii została wyrażona zwrotem: stać się jednym ciałem (por Rdz 2,24).

Taka serdeczna, głęboka, pełna miłości i zaufania relacja istnieje między Jezusem - Dobrym Pasterzem - a tymi, którzy Mu uwierzyli.

Jezus zna swoje owce najlepiej. Owce idą za Nim i słuchają Jego głosu. Natomiast słuchanie inspiruje do naśladowania Jezusa, do czynnego zaangażowania się w sprawy królestwa Bożego.

Jezus - Dobry Pasterz - kocha swoje owce, strzeże je i chroni mocą Boga Ojca, który  jest większy od wszelkich innych mocy. Dlatego ci, którzy idą za Jezusem, nie błądzą, nie giną i nikt nie zdoła wyrwać ich z ręki Ojca. Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem; prowadzi swoich wyznawców do  domu Boga. Tam zbawieni radować się będą największym i najcenniejszym darem Ojca - życiem wiecznie trwającym. 

Nic nie zdoła odłączyć nas od miłości Boga,
która jest w Jezusie Chrystusie Panu naszym.
(por. Rz 8,39: Iz 43,13)

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Pozwólcie działać Bogu,
który uczyni rzeczy cudowne
w swoim czasie i kiedy
się Jemu spodoba.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych