Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Zmartwychwstały nad jeziorem Tyberiackim

Jerozolima, ikona w Kościele św. Piotra                     

III Niedziela Wielkanocna (J 21,1-19)


Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham.


Była noc i ciężka praca uczniów okazała się daremnym trudem.

Wraz ze zmartwychwstałym Panem nastał nowy dzień i zajaśniało słońce w życiu uczniów. Umiłowany uczeń, zawsze czujny na znaki obecności Jezusa, zareagował natychmiast i zawołał:  To jest Pan.

Jezus zawsze stoi na brzegu naszego życia. W każdej chwili i w każdym wieku, każdego dnia i każdej nocy przychodzi Pan, przychodzi zawsze (Tagore, Gitanjali XLV). Ci, którzy Pana miłują, rozpoznają Go zawsze i wraz z umiłowanym uczniem mogą wołać: To jest Pan.

Jezus działa posługując się także chorymi i słabymi. Miłość bowiem jest lekarstwem, które skutecznie leczy i umacnia. Piotr, ze strachu, trzykrotnie zaparł się swojego Mistrza. Ukazując się nad Jeziorem Galilejskim, Jezus uzdrawia tę zerwaną więź i trzy razy pyta Piotra o miłość. Teraz Apostoł trzykrotnie wyznaje i zapewnia Mistrza o swojej autentycznej miłości.

Między Jezusem a Piotrem nawiązuje się nowa, głęboka więź. Jest to relacja miłości, która przerasta wszelkie ograniczenia, ludzkie słabości i zdrady. Jezus buduje na zaufaniu; ukazuje Piotrowi nowy wymiar jego pracy powierzając mu zadania pasterskie. Odtąd Piotr, podobnie jak kiedyś Jezus, ma się stać dobrym pasterzem, który prowadzi, poucza, szuka zaginionych, leczy, kocha i oddaje życie za swoje owce (por. J 10, 1-17).

Każdy chrześcijanin może stać się
dobrym pasterzem w swoim środowisku.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana,
podążać jedynie tą drogą,
która jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków