Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Jezus Miłosierny

mal. s. M. Małgorzata Bogucka OSU                     

II Niedziela Wielkanocna (J 20,19-3)

Niedziela Miłosierdzia


Pan mój i Bóg mój!


Wieczorem, owego pierwszego dnia tygodnia tam, gdzie przebywali Apostołowie, zamknięto drzwi w obawie przed Żydami.

Słowa Żydzi nie trzeba rozumieć dosłownie. Jest bowiem symbolicznym określeniem odnoszącym się do wrogów Jezusa i jego wspólnoty.

Tego pierwszego dnia tygodnia przychodzi Jezus i staje pośrodku przerażonych uczniów. Pokój wam! Są to pierwsze słowa zmartwychwstałego Pana skierowane do Apostołów. Jezus przynosi im pokój i przemienia ich serca. Wyprowadza uczniów z ciemności lęku, zwątpienia i rozpaczy a prowadzi ich do światła pokoju i radości zmartwychwstania.

W Starym Testamencie pokój był obietnicą dnia wybawienia. Ten eschatologiczny dar, przez moc zmartwychwstania Chrystusa, staje się teraz rzeczywistością. Pokój Jezusa jest pierwszym darem odkupienia.

Pozdrowienie, pokój wam,  wskazuje na obecność Jezusa. Jego pokój daje poczucie bezpieczeństwa, napełnia radością i wyzwala od lęku.

Jezus Zmartwychwstały także przekazuje Apostołom swojego Ducha (Ducha pokoju) oraz obdarza ich mocą odpuszczania ludzkich grzechów.

Zmartwychwstały Pan zaprasza wątpiącego Tomasza do wiary. Spotkanie z Jezusem i moc Jego pokoju natychmiast wyzwala go z niewiary.

Pan mój i Bóg mój! Ten radosny okrzyk jest wyrazem i potwierdzeniem wiary Tomasza, którą na zawsze umocnił i utwierdził widok ran na zmartwychwstałym ciele Jezusa.

Sam Jezus jest  najwspanialszym znakiem dla Tomasza i również dla nas. Jezus jest znakiem prowadzącym do wiary a przez wiarę do życia wiecznego.

Otwórzmy nasze serca dla Jezusa,
który przychodzi, aby obdarzyć nas swoim pokojem.BŁOGOSŁAWIENI   MIŁOSIERNI...

Miłosierdzie Boże jest dla nas źródłem radości, pogody ducha i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia.

Miłosierdzie to najwyższy akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia.

Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech (por. Papież Franciszek, Misericordiae Vultus, 2).

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Bóg niczego innego
nie pragnie
jak tylko waszego dobra
i waszej radości.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych