Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Góra kuszenia

                                                                                                   Góra Kuszenia, widok z Jerycha.

 I Niedziela Wielkiego Postu  C  - Łk 4, 1-13

Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon
i Jemu samemu służyć będziesz.
Łk 4,8

     Jezus odrzuca trzy pokusy posługując się cytatami z Księgi Powtórzonego Prawa (8,3; 6,13. 16), które odnoszą się bezpośrednio do Izraela przebywającego na pustyni. Podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej, naród wybrany, w krytycznych sytuacjach ulegał pokusom: zwątpił w opatrzność Bożą (Wj 16,2n), wystawił Boga na próbę (Wj 17,1n), opuścił swojego Boga służąc bożkom (Wj 32).

      W dzisiejszej Ewangelii szatan próbuje podważyć zaufanie Chrystusa do Boga. Chce, aby Mesjasz sprawował swoje posłannictwo w sposób sprzeciwiający się woli Boga. Sugeruje, by Jezus swoją Boską moc wykorzystał dla zaspokojenia własnych potrzeb, do zdobywania wszelkich materialnych korzyści, dobrobytu doczesnego, potęgi, prestiżu, uznania ludzkiego oraz dla dokonania spektakularnej imprezy, by zdobyć rozgłos i zrobić wrażenia na ludziach.

     Jezus stanowczo odrzuca te pokusy. Pokonuje złe sugestie mocą Słowa Bożego. Pozostaje wierny i posłuszny Bogu, któremu bezgranicznie ufa i  z miłością spełnia zbawczą misję zleconą Mu przez Ojca, aż do oddania życia za każdego człowieka.

     Pokusy odrzucone przez Chrystusa pozostają zawsze aktualne. Każdy jest na nie narażony. Jezus pokazuje jak mocą Słowa Bożego można je pokonać nie dyskutując z kusicielem. 

Jako dzieci Ojca niebieskiego
jesteśmy powołani do ufności, posłuszeństwa i wierności Bogu
oraz do odpowiedzialnego sprawowania powierzonej nam misji.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


...nie żałować ni trudu,
ni życia dla Tego,
który oddał za nas
swój pot i krew swoją.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych