Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Biblia

3 Niedziela Zwykła  C  (Łk 1,1-4.4,14-21)

Duch Pański posłał Mnie, abym głosił rok łaski Pana.
Łk 4, 18 -20

W Ewangelii według św. Łukasza, wydarzenie w Nazarecie otwiera publiczną działalność Jezusa. Przeczytany w synagodze fragment z Księgi Izajasza (61,1n; 58,6) ma charakter tekstu programowego. Wyraża bowiem naturę i sens misji Chrystusa.

W Nazarecie Jezus wygłasza swoją mowę inauguracyjną. Słuchano Go z podziwem, ale zachwyt ludzi szybko zmienił się w gniew, ponieważ nie uwierzyli w posłannictwo „syna cieśli z Nazaretu”. Ich serca i umysły były zamknięte na dobro, które Jezus przynosi oraz na Jego miłość i miłosierdzie obejmujące wszystkich ludzi, zwłaszcza skrzywdzonych i biednych.

Całemu posługiwaniu Chrystusa towarzyszyła szczególna atmosfera: Przyjęcie i odrzucenie; otwartość na łaskę i zatwardziałość serca; wdzięczność chorych, biednych, grzeszników i podejrzliwość oraz wrogość uczonych i możnych. Podobne postawy pojawiają się również w dzisiejszym świecie.

W homilii Jezusa występuje bogate w znaczenia słowo: „Dziś”. Owo „dziś” będzie obecne w całym posługiwaniu Jezusa, w przepowiadaniu dobrej nowiny, w Jego gestach i w różnych spotkaniach z ludźmi.

Jezusowe „dziś” odnosi się również do każdego z nas, tu i teraz. Chrystus dzisiaj przychodzi do nas w swoim Słowie. Dzisiaj przynosi nam dobrą nowinę. Jezus jest zawsze obecny i blisko nas.

Słowo Boże, przyjęte otwartym sercem,
zawsze rośnie i wydaje obfity owoc.


 


„Rok łaski” - rok miłosierdzia; to właśnie jest nam ogłoszone przez Pana i tym pragniemy żyć (…): zanieść słowo i gest pocieszenia biednym, ogłosić wolność tym, którzy są więźniami nowych form niewolnictwa współczesnego społeczeństwa, przywrócić godność tym, którzy zostali jej pozbawieni.

 

Przepowiadanie Jezusa staje się na nowo widoczne w odpowiedziach wiary, które chrześcijanie powinni dawać przez osobiste świadectwo.

Niech towarzyszą nam słowa Apostoła: „Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo” (Rz 12,8).

Papież Franciszek, Bulla Misericordiae Vultus,16.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Osoba Słowa Bożego
jest Oblubieńcem
duszy wiernej.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych