Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Biblia

3 Niedziela Zwykła  C  (Łk 1,1-4.4,14-21)

Duch Pański posłał Mnie, abym głosił rok łaski Pana.
Łk 4, 18 -20

W Ewangelii według św. Łukasza, wydarzenie w Nazarecie otwiera publiczną działalność Jezusa. Przeczytany w synagodze fragment z Księgi Izajasza (61,1n; 58,6) ma charakter tekstu programowego. Wyraża bowiem naturę i sens misji Chrystusa.

W Nazarecie Jezus wygłasza swoją mowę inauguracyjną. Słuchano Go z podziwem, ale zachwyt ludzi szybko zmienił się w gniew, ponieważ nie uwierzyli w posłannictwo „syna cieśli z Nazaretu”. Ich serca i umysły były zamknięte na dobro, które Jezus przynosi oraz na Jego miłość i miłosierdzie obejmujące wszystkich ludzi, zwłaszcza skrzywdzonych i biednych.

Całemu posługiwaniu Chrystusa towarzyszyła szczególna atmosfera: Przyjęcie i odrzucenie; otwartość na łaskę i zatwardziałość serca; wdzięczność chorych, biednych, grzeszników i podejrzliwość oraz wrogość uczonych i możnych. Podobne postawy pojawiają się również w dzisiejszym świecie.

W homilii Jezusa występuje bogate w znaczenia słowo: „Dziś”. Owo „dziś” będzie obecne w całym posługiwaniu Jezusa, w przepowiadaniu dobrej nowiny, w Jego gestach i w różnych spotkaniach z ludźmi.

Jezusowe „dziś” odnosi się również do każdego z nas, tu i teraz. Chrystus dzisiaj przychodzi do nas w swoim Słowie. Dzisiaj przynosi nam dobrą nowinę. Jezus jest zawsze obecny i blisko nas.

Słowo Boże, przyjęte otwartym sercem,
zawsze rośnie i wydaje obfity owoc.


 


„Rok łaski” - rok miłosierdzia; to właśnie jest nam ogłoszone przez Pana i tym pragniemy żyć (…): zanieść słowo i gest pocieszenia biednym, ogłosić wolność tym, którzy są więźniami nowych form niewolnictwa współczesnego społeczeństwa, przywrócić godność tym, którzy zostali jej pozbawieni.

 

Przepowiadanie Jezusa staje się na nowo widoczne w odpowiedziach wiary, które chrześcijanie powinni dawać przez osobiste świadectwo.

Niech towarzyszą nam słowa Apostoła: „Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo” (Rz 12,8).

Papież Franciszek, Bulla Misericordiae Vultus,16.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Słowa wychodzące
z najświętszych ust
Syna Bożego
a zapisane w Ewangelii...
są ogniem i rzuconym
przez Niego w Świat
płomieniami,
które rozpalają dusze czyste.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych