Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Chrzest Chrystusa

Chrzest Chrystusa - obraz Piera della Francesca, National Gallery w Londynie      

Święto Chrztu Pańskiego  (C   Łk 3,15-16.21-22)

Tyś jest mój Syn Umiłowany

Jezus Chrystus nie miał nawet cienie grzechu, nie potrzebował chrztu. Jednak stanął razem z grzesznikami, aby przyjąć chrzest Janowy. Jezus wszedł w nasz świat, w naszą słabość, nędzę i grzech. Przyjął na siebie wszystkie grzechy ludzkie, które pozostawił w Jordanie, aby później z nich nas wyzwolić przez swoją mękę i krzyż.

W obrzędzie chrztu Jezusa uczestniczy cała Trójca Święta: Bóg Ojciec jest głosem, wypowiada słowa: Tyś jest moim Synem… Syn Boży objawia pokorę Ojca, wchodzi we wspólnotę z grzesznikami. Duch Święty, który jest miłością, unosi się między Ojcem i Synem.

Trójca Święta jest z nami w czasie sakramentu chrztu. Wtedy stajemy się umiłowanymi dziećmi Boga. Wchodzimy w relacje głębokiej przyjaźni z Jezusem. Duch Święty napełnia nas miłością (por. St. Biel SJ).

Jedynym sposobem, aby prawdziwie spotkać się z Jezusem
jest świadomość, że jesteśmy grzesznikami,
i że bardzo potrzebujemy Chrystusa, naszego Zbawiciela.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Boże jesteś moim Życiem,
bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych