Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Ikona, Boże Narodzenie - s. Daria Klich OSU

                                                                                    Ikona, Boże Narodzenie - s. Daria Klich OSU

  II Niedziela po Bożym Narodzeniu  (J 1,1-18)

BÓG  JEST  ŚWIATŁOŚCIĄ

Syn Boży stał się człowiekiem przyjmując ludzką naturę. W ten sposób identyfikuje się niejako z naszą małością i słabością. W Jezusie wielkość i moc Boga złączyły się z ograniczonością człowieka. Cechy boskie i ludzkie zespoliły się na skutek szczególnego uniżenia się Boga w Tajemnicy Wcielenia. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).

Słowo, które jest Bogiem i Światłością Świata przychodzi do ludzi. Ci, którzy przyjęli Jezusa otrzymali moc stania się dziećmi Bożymi, gdyż odpowiedzieli na zbawcze działania Syna Bożego. Przez Słowo i w Słowie otworzyło się dla człowieka niewyczerpane źródło łaski i prawdy.

Obecność Jezusa w świecie i w człowieku sprawia, że Boże światło jaśnieje nawet w ciemnościach niewiary i grzechu. Bowiem tam, gdzie panuje wiara, znikają wszelkie ciemności.

W procesie niesienia światła biorą udział ci, którzy żyją nowym życiem dzieci Bożych czerpiąc z pełności Boga łaskę po łasce (por. J 1,16).

Panowanie światła  polega również na tym, że miejsce starego Prawa zajmuje wiara, która rodzi miłość. W nowym Chrystusowym świecie wiara i miłość znaczy więcej niż przestrzeganie dawnych, sztywnych norm prawnych. Kto zachowuje przykazania miłości, narodził się z Boga i zna Boga  (por. 1J 4,7).

 Chrystus - Słowo Boże, Światłość Świata mieszka wśród nas.
W Eucharystii  czeka na każdego ze swoimi łaskami.
Korzystajmy z tego źródła zbawienia.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej
przyszedł na świat.
Jest twój,
jest twoim wszystkim,
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych