Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Ikona, Boże Narodzenie - s. Daria Klich OSU

                                                                                    Ikona, Boże Narodzenie - s. Daria Klich OSU

  II Niedziela po Bożym Narodzeniu  (J 1,1-18)

BÓG  JEST  ŚWIATŁOŚCIĄ

Syn Boży stał się człowiekiem przyjmując ludzką naturę. W ten sposób identyfikuje się niejako z naszą małością i słabością. W Jezusie wielkość i moc Boga złączyły się z ograniczonością człowieka. Cechy boskie i ludzkie zespoliły się na skutek szczególnego uniżenia się Boga w Tajemnicy Wcielenia. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).

Słowo, które jest Bogiem i Światłością Świata przychodzi do ludzi. Ci, którzy przyjęli Jezusa otrzymali moc stania się dziećmi Bożymi, gdyż odpowiedzieli na zbawcze działania Syna Bożego. Przez Słowo i w Słowie otworzyło się dla człowieka niewyczerpane źródło łaski i prawdy.

Obecność Jezusa w świecie i w człowieku sprawia, że Boże światło jaśnieje nawet w ciemnościach niewiary i grzechu. Bowiem tam, gdzie panuje wiara, znikają wszelkie ciemności.

W procesie niesienia światła biorą udział ci, którzy żyją nowym życiem dzieci Bożych czerpiąc z pełności Boga łaskę po łasce (por. J 1,16).

Panowanie światła  polega również na tym, że miejsce starego Prawa zajmuje wiara, która rodzi miłość. W nowym Chrystusowym świecie wiara i miłość znaczy więcej niż przestrzeganie dawnych, sztywnych norm prawnych. Kto zachowuje przykazania miłości, narodził się z Boga i zna Boga  (por. 1J 4,7).

 Chrystus - Słowo Boże, Światłość Świata mieszka wśród nas.
W Eucharystii  czeka na każdego ze swoimi łaskami.
Korzystajmy z tego źródła zbawienia.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Boże jesteś moim Życiem,
bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych