Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Matka Boża Dobrej Rady

                                                                                    Matka Boża Dobrej Rady

N O W Y    R O K

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Światowy Dzień Modlitwy o Pokój

Poszli do Betlejem i znaleźli niemowlę leżące w żłobie.
(por. Łk 2,16-21)

Nowy Rok rozpoczynamy wysławianiem Maryi - Świętej Bożej Rodzicielki, którą nazywamy również Bramą Nieba i Królową Pokoju.

Oddajmy i zawierzmy Jej macierzyńskiej miłości, trosce i opiece ten cały, nieznany nam jeszcze, nowy rok, z tym wszystkim, co przyniesie i prośmy szczególnie o tak bardzo upragniony pokój na świecie.

Dzięki Maryi zajaśniało nad nami Boże Oblicze, skoro Bóg pozwolił odnaleźć się w sposób tak prosty i dostępny dla każdego. Bóg objawił się w Dziecku narodzonym z Maryi, która jest Bramą Nieba i Królową Pokoju.

Niech przez cały rok towarzyszy nam radość z obecności Boga wśród nas.

Prośmy Maryję, aby nauczyła nas rozpoznawać Boga w każdym człowieku
oraz w zwykłej, szarej codzienności naszego życia.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Jezu, zapal mnie Twą miłością.
Spraw, abym się stała
nowym człowiekiem.

bł. M. Klemensa Staszewska

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków