Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Matka Boża Dobrej Rady

                                                                                    Matka Boża Dobrej Rady

N O W Y    R O K

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Światowy Dzień Modlitwy o Pokój

Poszli do Betlejem i znaleźli niemowlę leżące w żłobie.
(por. Łk 2,16-21)

Nowy Rok rozpoczynamy wysławianiem Maryi - Świętej Bożej Rodzicielki, którą nazywamy również Bramą Nieba i Królową Pokoju.

Oddajmy i zawierzmy Jej macierzyńskiej miłości, trosce i opiece ten cały, nieznany nam jeszcze, nowy rok, z tym wszystkim, co przyniesie i prośmy szczególnie o tak bardzo upragniony pokój na świecie.

Dzięki Maryi zajaśniało nad nami Boże Oblicze, skoro Bóg pozwolił odnaleźć się w sposób tak prosty i dostępny dla każdego. Bóg objawił się w Dziecku narodzonym z Maryi, która jest Bramą Nieba i Królową Pokoju.

Niech przez cały rok towarzyszy nam radość z obecności Boga wśród nas.

Prośmy Maryję, aby nauczyła nas rozpoznawać Boga w każdym człowieku
oraz w zwykłej, szarej codzienności naszego życia.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze
krótkie życie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter




Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych