Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Święta Rodzina

Świętej Bożej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa

Centralnym tematem dzisiejszych czytań liturgicznych jest rodzina. Stanowi ona największą wartość dla ludzi dojrzałych jak i dla dzieci. Rodzina, dom rodzinny – to słowa, z których płynie światło, ciepło i dobro. Takie aspekty ogniska domowego istniały z pewnością w Rodzinie z Nazaretu.

Ewangelia opisuje tylko jeden epizod z okresu najmłodszych lat Jezusa spędzonych w Nazarecie – pielgrzymkę z Maryją i Józefem do Jerozolimy. Wydarzenie to przypomina, że rodzina jest wspólnotą, która należy do Boga. Dlatego powinna dążyć do Niego poprzez modlitwę, pełnienie woli Ojca niebieskiego oraz słuchanie Słowa Bożego.

Maryja i Józef, szukający zaginionego w Jerozolimie Jezusa, są przykładem dla rodziców doświadczonych cierpieniem i troskami. Uczą, że ratunku i pomocy trzeba szukać przede wszystkim u Boga i bezgranicznie Mu zaufać mimo niezrozumienia Jego zamiarów.

Życie św. Rodziny było pełne prostoty, ubogie, a nawet surowe, ale piękne i szczęśliwe dzięki wzajemnej miłości i zrozumieniu. Nazaret jest szkołą życia rodzinnego. Uczy, że wychowanie rodzinne jest cenne i niezastąpione. Jest lekcją miłości do Boga i do ludzi. Uczy otwarcia się na Boże natchnienia i prawdę. Święta Rodzina jest przykładem pracy i ukazuje jej wartość i cel, jakiemu służy.

W Listach św. Pawła oraz w Księdze Mądrości Syracha znajdują się cenne i praktyczne wskazania dotyczące życia rodzinnego. Apostoł porusza sprawę podstawowych relacji między samymi małżonkami, ich stosunku do dzieci, oraz dzieci do rodziców (por. Kol 3,18-21; Ef 6,1-3; Syr 3,2-6.12-14).

Rodzina jest wielkim darem dla człowieka.
Do niej trzeba wracać i mieć ją w sercu i w pamięci.
Benedykt XVI

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Codziennie na nowo
trzeba zaczynać kochać Boga
i być przekonanym,
że tak dziś jak wczoraj
nie dosyć się Go kochało.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych