Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Święta Rodzina

Świętej Bożej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa

Centralnym tematem dzisiejszych czytań liturgicznych jest rodzina. Stanowi ona największą wartość dla ludzi dojrzałych jak i dla dzieci. Rodzina, dom rodzinny – to słowa, z których płynie światło, ciepło i dobro. Takie aspekty ogniska domowego istniały z pewnością w Rodzinie z Nazaretu.

Ewangelia opisuje tylko jeden epizod z okresu najmłodszych lat Jezusa spędzonych w Nazarecie – pielgrzymkę z Maryją i Józefem do Jerozolimy. Wydarzenie to przypomina, że rodzina jest wspólnotą, która należy do Boga. Dlatego powinna dążyć do Niego poprzez modlitwę, pełnienie woli Ojca niebieskiego oraz słuchanie Słowa Bożego.

Maryja i Józef, szukający zaginionego w Jerozolimie Jezusa, są przykładem dla rodziców doświadczonych cierpieniem i troskami. Uczą, że ratunku i pomocy trzeba szukać przede wszystkim u Boga i bezgranicznie Mu zaufać mimo niezrozumienia Jego zamiarów.

Życie św. Rodziny było pełne prostoty, ubogie, a nawet surowe, ale piękne i szczęśliwe dzięki wzajemnej miłości i zrozumieniu. Nazaret jest szkołą życia rodzinnego. Uczy, że wychowanie rodzinne jest cenne i niezastąpione. Jest lekcją miłości do Boga i do ludzi. Uczy otwarcia się na Boże natchnienia i prawdę. Święta Rodzina jest przykładem pracy i ukazuje jej wartość i cel, jakiemu służy.

W Listach św. Pawła oraz w Księdze Mądrości Syracha znajdują się cenne i praktyczne wskazania dotyczące życia rodzinnego. Apostoł porusza sprawę podstawowych relacji między samymi małżonkami, ich stosunku do dzieci, oraz dzieci do rodziców (por. Kol 3,18-21; Ef 6,1-3; Syr 3,2-6.12-14).

Rodzina jest wielkim darem dla człowieka.
Do niej trzeba wracać i mieć ją w sercu i w pamięci.
Benedykt XVI

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Nie można wytłumaczyć
ani pojąć szczęścia,
jakie się odczuwa,
gdy raz na zawsze
oddało się siebie Bogu.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych