Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Święta Rodzina

Świętej Bożej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa

Centralnym tematem dzisiejszych czytań liturgicznych jest rodzina. Stanowi ona największą wartość dla ludzi dojrzałych jak i dla dzieci. Rodzina, dom rodzinny – to słowa, z których płynie światło, ciepło i dobro. Takie aspekty ogniska domowego istniały z pewnością w Rodzinie z Nazaretu.

Ewangelia opisuje tylko jeden epizod z okresu najmłodszych lat Jezusa spędzonych w Nazarecie – pielgrzymkę z Maryją i Józefem do Jerozolimy. Wydarzenie to przypomina, że rodzina jest wspólnotą, która należy do Boga. Dlatego powinna dążyć do Niego poprzez modlitwę, pełnienie woli Ojca niebieskiego oraz słuchanie Słowa Bożego.

Maryja i Józef, szukający zaginionego w Jerozolimie Jezusa, są przykładem dla rodziców doświadczonych cierpieniem i troskami. Uczą, że ratunku i pomocy trzeba szukać przede wszystkim u Boga i bezgranicznie Mu zaufać mimo niezrozumienia Jego zamiarów.

Życie św. Rodziny było pełne prostoty, ubogie, a nawet surowe, ale piękne i szczęśliwe dzięki wzajemnej miłości i zrozumieniu. Nazaret jest szkołą życia rodzinnego. Uczy, że wychowanie rodzinne jest cenne i niezastąpione. Jest lekcją miłości do Boga i do ludzi. Uczy otwarcia się na Boże natchnienia i prawdę. Święta Rodzina jest przykładem pracy i ukazuje jej wartość i cel, jakiemu służy.

W Listach św. Pawła oraz w Księdze Mądrości Syracha znajdują się cenne i praktyczne wskazania dotyczące życia rodzinnego. Apostoł porusza sprawę podstawowych relacji między samymi małżonkami, ich stosunku do dzieci, oraz dzieci do rodziców (por. Kol 3,18-21; Ef 6,1-3; Syr 3,2-6.12-14).

Rodzina jest wielkim darem dla człowieka.
Do niej trzeba wracać i mieć ją w sercu i w pamięci.
Benedykt XVI

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


...serce moje jest naczyniem,
do którego Słowo Boże
spływa jak napój.

św. Maria od Wcielenia

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków