Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Jubileusz Miłosierdzia

Logo Jubileuszu Miłosierdzia autorstwa o. Marko I. Rupnika SJ

III Niedziela Adwentu C
 
(Łk 3,10-18; So 3,14-18; Flp 4,4-7 )

Ciesz się i wesel z całego serca

W dzisiejszych tekstach liturgicznych Bóg wzywa do radości. Pragnie, aby w ludzkiej egzystencji, pełnej cierpień, bólu, rozczarowania, pojawiła się również nadzieja i radość.

W VII wieku przed Chrystusem prorok Sofoniasz wołał: Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem (3,14). Chciał on w ten sposób obudzić  ufność i radość, ponieważ  Bóg jest zawsze obecny wśród swego ludu zwłaszcza w tym trudnym okresie, kiedy szerzyły się obyczaje pogańskie.

Prorok Izajasz, mimo grożącego ludowi niebezpieczeństwa zapewniał: Wy zaś z weselem czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia (12,3), dlatego trzeba się cieszyć.

Od czasów Chrystusa, znakiem radości ma być wspólnota chrześcijańska, która przyjęła Ewangelię - radosną nowinę.

Radujcie się zawsze w Panu  (Flp 4,4-7) mówi św. Paweł. Pan jest blisko, a bliskość Boga zawsze niesie radość. Człowiek, który jest blisko Boga, promieniuje radością mimo licznych problemów i zmagań życiowych.

Bóg jest zawsze blisko. Z Jego Serca  można czerpać siłę i radość życia.

Co mamy czynić? - pytali kiedyś Jana Chrzciciela różni ludzie. Wówczas Jan zaproponował, aby zerwać ze znieczulicą i obojętnością względem potrzebujących. Nakazywał, aby dzielić się z innymi tym, czego człowiek najbardziej potrzebuje. Domagał się uczciwości i praktykowania miłosierdzia.

Co mamy czynić? - pytamy także dzisiaj? Odpowiedź jest prosta: Otworzyć swoje serce dla Jezusa i dla bliźniego. Praktyczne rady Jana Chrzciciela są też zawsze aktualne, zwłaszcza teraz - w jubileuszowym roku miłosierdzia  inaugurowanym przez Papieża Franciszka. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Radujcie się wspólnie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych