Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Syn Człowieczy

I Niedziela Adwentu C  (Łk 21,25-36)

Ujrzycie Syna Człowieczego nadchodzącego w obłokach
z mocą wielką i chwałą

Łk 21,27

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Chrystusa przychodzącego w obłokach z wielka mocą i chwałą (por. Iz 7,13-14).

Powtórnemu przyjściu Jezusa towarzyszyć będą różne zaburzenia kosmiczne, kataklizmy na ziemi, bezradność i przerażenie ludzi. Święty Łukasz kieruje nasza uwagę nie tyle na zjawiska kosmiczne, lecz na reakcję ludzi. Dla niektórych Paruzja będzie dniem smutku, trwogi, przerażenia, dla innych, dla tych, którzy wytrwali przy Bogu, będzie to czas nadziei i radości.

Łukasz mówi o sądzie Bożym jako o zbawieniu. Ci, którzy żyli zgodnie z Ewangelią, nie muszą się lękać sądu. Oni będą ocaleni.

Jednakże, nikt nie zna dnia ani godziny powrotu Pana (Mk 13,32), dlatego trzeba się przygotować przez zerwanie z tym, co obciąża nasze serca, co przykuwa do ziemi i oddala od Boga. Jezus zachęca również do czuwania i modlitwy, aby w każdej chwili być gotowym na spotkanie z Panem.

A gdy to dziać się będzie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Łk 21,28

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana,
podążać jedynie tą drogą,
która jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków