Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Kapliczka

30 Niedziela Zwykła B   -  Mk 10, 46-52

Twoja wiara cię uzdrowiła.

Niewidomy żebrak, Bartymeusz, ograniczony swoim kalectwem i statusem społecznym, mówiąc po ludzku, nie miał zbyt wielkich szans, by Jezus - otoczony rzeszą ludzi - zauważył go. Bartymeusz próbuje jednak nawiązać osobisty kontakt z Jezusem głośno wołając: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną.

Pan zatrzymał się, ulitował się, uzdrowił i przywrócił mu wzrok. Niewidomy przejrzał natychmiast i poszedł za Jezusem drogą. Przejrzał nie tylko fizycznie, ale również duchowo. Po odzyskaniu wzroku idzie za Jezusem i staje się Jego uczniem. Pragnie bowiem zawsze być ze swoim Zbawicielem.

Ślepota oznacza życie w ciemności, życie martwe, bez możliwości pełnego działania. Jest symbolem zamknięcia w sobie.

Przejrzeć, znaczy nie tylko, postrzegać rzeczywistość zewnętrzną. Oznacza również: właściwie rozpoznawać, oceniać klasyfikować, dokonywać wyboru. Przejrzeć - oznacza patrzeć na rzeczywistość oczami miłości. Takie spojrzenie jest możliwe dzięki wierze (por. St. Biel SJ).

Czy moje modlitwa ma cechy osobistego spotkania z Jezusem ?
Czy pomaga mi nawiązać z Nim relację zaufania i przyjaźni ?


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana,
podążać jedynie tą drogą,
która jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych