Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Drzewo

26 Niedziela Zwykła B   -  Mk 9,38-48

Jeśli twoja ręka, noga, oko jest dla ciebie powodem grzechu…

W dzisiejszej Ewangelii, Jezus ostrzega przed zazdrością, zgorszeniem i wciąganiem innych na drogę grzechu. Ważna więc jest świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka. Potrzebna jest silna wola i opanowanie siebie, aby zachować własną godność oraz godność drugiej osoby.

Obrazy, jakimi posługuje się Jezus (odcinanie i odrzucanie od siebie członków ciała, które są powodem grzechu), nie należy traktować dosłownie, mówią one bowiem o właściwej reakcji na zło. Chrześcijanin ma być zdecydowany i radykalny w odrzucaniu i przecinaniu wszystkiego, co prowadzi do grzechu i co zagraża zbawieniu. Przenośnia ta wyraża konieczność zmobilizowania się do walki ze złem.

Chodzi tu również o stanowczość w obronie czegoś, co stanowi największe dobro, dla którego warto poświęcić nawet to, co jest dla człowieka bardzo cenne i potrzebne jak np. oko czy ręka.

Trwajcie więc cierpliwie, aż do przyjścia Pana (Jk 5,7)


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


W psalmach znajduję pokarm
we wszystkich
okolicznościach życia!

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych