Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Drzewo

26 Niedziela Zwykła B   -  Mk 9,38-48

Jeśli twoja ręka, noga, oko jest dla ciebie powodem grzechu…

W dzisiejszej Ewangelii, Jezus ostrzega przed zazdrością, zgorszeniem i wciąganiem innych na drogę grzechu. Ważna więc jest świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka. Potrzebna jest silna wola i opanowanie siebie, aby zachować własną godność oraz godność drugiej osoby.

Obrazy, jakimi posługuje się Jezus (odcinanie i odrzucanie od siebie członków ciała, które są powodem grzechu), nie należy traktować dosłownie, mówią one bowiem o właściwej reakcji na zło. Chrześcijanin ma być zdecydowany i radykalny w odrzucaniu i przecinaniu wszystkiego, co prowadzi do grzechu i co zagraża zbawieniu. Przenośnia ta wyraża konieczność zmobilizowania się do walki ze złem.

Chodzi tu również o stanowczość w obronie czegoś, co stanowi największe dobro, dla którego warto poświęcić nawet to, co jest dla człowieka bardzo cenne i potrzebne jak np. oko czy ręka.

Trwajcie więc cierpliwie, aż do przyjścia Pana (Jk 5,7)


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Nie można wytłumaczyć
ani pojąć szczęścia,
jakie się odczuwa,
gdy raz na zawsze
oddało się siebie Bogu.

św. Maria od Wcielenia

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków