Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Dzieci Senegal

25 Niedziela Zwykła B   -  Mk 9,30-37

Kto jest największy w królestwie niebieskim ?

Pytanie o wielkość jest stale aktualne. Apostołowie również o to pytali Jezusa (Mt 18,1). Jak wynika z tekstu Mk 9,33n, nie chodziło im tylko o wielkość w przyszłym królestwie Bożym, ale chodziło im też o wielkość już tu na ziemi, spierali się bowiem o to, kto z nich jest największy.

Jezus odpowiada, że wielki jest ten, kto jest ostatnim i sługą wszystkich. Wskazując na dziecko, podaje normy wielkości. Są to wartości dziecka. Nie chodzi tu o naiwność dziecięcą czy infantylizm, ale chodzi o coś bardzo istotnego. Chodzi o teologiczną głębię wartości dziecięctwa Bożego.

Być dzieckiem Bożym znaczy – poddać się całkowicie i z pełnym zaufaniem działaniu Ducha Świętego, przyjmować Jego pouczenia i światło oraz Jego kierownictwo. Działanie Ducha Świętego prowadzi do ciągłej przemiany pozwalającej na to, że w innym świetle patrzymy na Boga, bliźniego i samego siebie.

Natura dziecięctwa wyraża się również w szukaniu opieki i pouczenia u kogoś, kto wszystko wie najlepiej, u Boga. Wielkim jest ten, kto staje się małym jak dziecko w sensie całkowitej zależności od Boga. Innymi cechami, jakie przypisuje się dziecku, jest prostota, szczerość, pokora, wiara, autentyczność, czystość, miłość.

Być wielkim, według Ewangelii, znaczy być otwartym na to, co najmniejsze, słabe, potrzebujące szacunku i miłości. Prawdziwą bowiem wielkością jest relacja małości względem Boga.

Kto więc uniży się jak dziecko,
ten jest największy w królestwie niebieskim.
Mt18,3-4


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam
we wszystkim.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych