Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


morze

12 Niedziela Zwykła B   -  Mk 4,35-41

Czemu tak bojaźliwi jesteście?

Fale wzburzonego jeziora i wicher gwałtownie uderzają w łódź, aby zniszczyć Jezusa i Jego uczniów.

Jezus nie lęka się, śpi spokojnie. Przerażeni uczniowie budzą Go, aby ich uratował z tego nieszczęścia.

On powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: MILCZ, UCISZ SIĘ. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza (Mk 4,39).

Scena ta ma szczególne znaczenie, nie tylko dla czasów apostolskich, ale również dla każdej epoki historii Kościoła, zwłaszcza w okresach różnego rodzaju prześladowań i burz.

Jezus jest zawsze obecny w swoim Kościele, czuwa, przychodzi z pomocą i ratunkiem, trwa wiernie przy każdym człowieku. Dlatego nie trzeba się lękać.

Któż jest jak Ty, Panie, Boże Zastępów?
Potężny jesteś , Panie (…)
Ty potrafisz zawładnąć wzburzonymi morzami
I wygładzasz ich fale kiedy się podnoszą.
(Ps 89 (88),9-10)

Ewangelia opisuje to wydarzenie, aby ukazać Boską moc Jezusa.

Kim On jest,
że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?
(Mk 4,41)

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Niech Jezus Chrystus
będzie ich skarbem jedynym.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych