Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


morze

12 Niedziela Zwykła B   -  Mk 4,35-41

Czemu tak bojaźliwi jesteście?

Fale wzburzonego jeziora i wicher gwałtownie uderzają w łódź, aby zniszczyć Jezusa i Jego uczniów.

Jezus nie lęka się, śpi spokojnie. Przerażeni uczniowie budzą Go, aby ich uratował z tego nieszczęścia.

On powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: MILCZ, UCISZ SIĘ. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza (Mk 4,39).

Scena ta ma szczególne znaczenie, nie tylko dla czasów apostolskich, ale również dla każdej epoki historii Kościoła, zwłaszcza w okresach różnego rodzaju prześladowań i burz.

Jezus jest zawsze obecny w swoim Kościele, czuwa, przychodzi z pomocą i ratunkiem, trwa wiernie przy każdym człowieku. Dlatego nie trzeba się lękać.

Któż jest jak Ty, Panie, Boże Zastępów?
Potężny jesteś , Panie (…)
Ty potrafisz zawładnąć wzburzonymi morzami
I wygładzasz ich fale kiedy się podnoszą.
(Ps 89 (88),9-10)

Ewangelia opisuje to wydarzenie, aby ukazać Boską moc Jezusa.

Kim On jest,
że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?
(Mk 4,41)

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


...serce moje jest naczyniem,
do którego Słowo Boże
spływa jak napój.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych