Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Trójca Święta, Ukoronowanie Maryi

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Trójca Święta – to jedna z największych tajemnic naszej wiary. Jeden Bóg w trzech Osobach!

Tajemnicę tę objawił nam Jezus: W Bogu wszystko jest miłością i darem. Ojciec umiłował świat tak bardzo, że dał swojego Jednorodzonego Syna (por. J 3,16). Syn umiłował nas, ludzi i ofiarował siebie samego dla nas. Ojciec i Syn miłując nas, dają nam Ducha Świętego. Duch Święty – miłość Ojca i Syna – kształtuje nasze serca i objawia nam tajemnice Bożego życia.

Pomóż nam, Panie,
byśmy byli przez wiarę zanurzeni w miłości Boga Ojca,
w łaskę Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Nigdy nie będziemy pokorni,
jeśli nie odczuliśmy
swoich słabości.

św. Maria od Wcielenia

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków