Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Duch Święty

gobelin - s. Maria Małgorzata Bogucka OSU                      

Zesłanie Ducha Świętego
 

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY...

Duch Święty towarzyszył Jezusowi od chwili wcielenia aż do wniebowstąpienia. Jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego dla Apostołów, których obdarzył szczególną mocą, odwagą i mądrością w Dniu Pięćdziesiątnicy.

Św. Jan określa Ducha Świętego słowem Pareklet. Ten grecki termin posiada wiele znaczeń, np. adwokat, wspomożyciel, obrońca, pośrednik, pocieszyciel.

Jezus daje także nam Ducha Świętego, który jest stale obecny w naszym życiu, uświęca nas, wypełnia serce miłością, wyzwala od grzechów i prowadzi do nowego życia. Obdarza nas również licznymi darami (zob. 1kor 12, 4-11; Ga 5,22-23). Duch Święty wspiera nasze modlitwy; w Nim możemy wołać do Boga: Abba, Ojcze (por. Rz 8,9).

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości.
Gdy bowiem nie możemy się modlić tak, jak trzeba,
sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach,
których nie można wyrazić słowami.
(Rz 8,26)

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Niech Jezus Chrystus
będzie ich skarbem jedynym.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych