Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Winny krzew

V Niedziela Wielkanocna   B  ( J 15,1-8)

Trwajcie we Mnie tak, jak Ja w was (J 15,4) .

Obraz winnego krzewu jest znanym motywem w literaturze Starego Testamentu. Prorocy porównywali Izraela do krzewu winnego, który zasadzony i pielęgnowany przez Boga, nie wydał oczekiwanych owoców (por. Jr 2,21; Iz 5,1-7; Ez 17; Oz 10,1).

Jezus nazywa siebie winnym krzewem, a Boga rolnikiem. Natomiast my, ludzie, jesteśmy latoroślami.

Jezus, prawdziwy krzew winny jest złączony najpierw z Ojcem. Jest złączony również ze swoim Kościołem oraz z każdym człowiekiem.

Kluczowym słowem, które określa nasz związek z Jezusem jest czasownik trwać (gr. menein), który ma sporo odcieni znaczeniowych. Mieści się w nim idea przebywania, mieszkania, bycia zakorzenionym, pozostawania, wytrwania. Jest to stałość, która rodzi się z wiernej, trwałej, serdecznej i codziennej więzi. Tak więc u źródeł naszej relacji z Jezusem i naszego działania jest trwanie w Chrystusie, cierpliwość i wierność.

Dzięki trwaniu w Jezusie możemy przynosić owoce. Trwanie jest też swoistym przenikaniem ducha i miłości Jezusa do nas.

Podobnie jak latorośl czerpie soki z krzewu winnego, tak człowiek tkwiący w Chrystusie czerpie duchowe soki od Niego.

We fragmencie o winnym krzewie, ważna jest również praca rolnika – Boga, który przycina krzew i oczyszcza go. Zabieg ten, chociaż bolesny, jest konieczny, aby szczep odnawiał się i wydał szlachetne owoce dla uwielbienia Boga.

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc (J 15,5).

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Oddać się całkowicie
Jezusowi Chrystusowi
i Jego Najświętszej Matce
na drogach prawdziwej świętości,
to jest to, o co proszę Boga
wiele razy dziennie.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych