Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Winny krzew

V Niedziela Wielkanocna   B  ( J 15,1-8)

Trwajcie we Mnie tak, jak Ja w was (J 15,4) .

Obraz winnego krzewu jest znanym motywem w literaturze Starego Testamentu. Prorocy porównywali Izraela do krzewu winnego, który zasadzony i pielęgnowany przez Boga, nie wydał oczekiwanych owoców (por. Jr 2,21; Iz 5,1-7; Ez 17; Oz 10,1).

Jezus nazywa siebie winnym krzewem, a Boga rolnikiem. Natomiast my, ludzie, jesteśmy latoroślami.

Jezus, prawdziwy krzew winny jest złączony najpierw z Ojcem. Jest złączony również ze swoim Kościołem oraz z każdym człowiekiem.

Kluczowym słowem, które określa nasz związek z Jezusem jest czasownik trwać (gr. menein), który ma sporo odcieni znaczeniowych. Mieści się w nim idea przebywania, mieszkania, bycia zakorzenionym, pozostawania, wytrwania. Jest to stałość, która rodzi się z wiernej, trwałej, serdecznej i codziennej więzi. Tak więc u źródeł naszej relacji z Jezusem i naszego działania jest trwanie w Chrystusie, cierpliwość i wierność.

Dzięki trwaniu w Jezusie możemy przynosić owoce. Trwanie jest też swoistym przenikaniem ducha i miłości Jezusa do nas.

Podobnie jak latorośl czerpie soki z krzewu winnego, tak człowiek tkwiący w Chrystusie czerpie duchowe soki od Niego.

We fragmencie o winnym krzewie, ważna jest również praca rolnika – Boga, który przycina krzew i oczyszcza go. Zabieg ten, chociaż bolesny, jest konieczny, aby szczep odnawiał się i wydał szlachetne owoce dla uwielbienia Boga.

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc (J 15,5).

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych