Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Dbry pasterz

pasterz i owce - Ziemia Święta   

IV Niedziela Wielkanocna   B  (J 10,11-18)

Niedziela modlitw o powołania kapłańskie

D O B R Y    P A S T E R Z

     Dzisiejsza Ewangelia ukazuje różnice między prawdziwym pasterzem a najemnikiem.

    Dobry pasterz jest bratem i przyjacielem. Zna swoje owce i one go znają. Z owcami łączy pasterza serdeczna relacja miłości i troski o ich dobro. Ma dla nich czas i jest do ich dyspozycji. Dobry pasterz nigdy nie zawodzi, chroni przed nieszczęściem i szuka tej, która się zabłąkała (por. Mt 18,12n). Dobry pasterz jest otwarty na wszystkie owce i jednoczy je. Nie ograniczają go żadne bariery („zagrody”). Jest gotowy oddać swoje życie za owce.

     Najemnik jest przeciwieństwem dobrego pasterza. Nie zależy mu na owcach i nie troszczy się o nie. Dba wyłącznie o własne interesy, bezpieczeństwo i wygodę. Nie ma serca ani współczucia. Owce uciekają od niego; nie znają jego głosu. Ne można liczyć na najemnika. W sytuacjach krytycznych i trudnych dezerteruje (por. S. Biel SJ).

    Jezus jest Dobrym Pasterzem. Oddał swoje życie za owce. Dobry Pasterz, idąc przed nami, prowadzi nas bezpiecznie do domu Ojca w niebie.

   Jezus jest wzorem dla ziemskich pasterzy odpowiedzialnych za Kościół. Również każdy chrześcijanin może stać się dobrym pasterzem w swoim środowisku i wobec każdego bliźniego.

Prośmy Boga o powołania kapłańskie,
o wiernych i dobrych pasterzy.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty
nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych