Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Dbry pasterz

pasterz i owce - Ziemia Święta   

IV Niedziela Wielkanocna   B  (J 10,11-18)

Niedziela modlitw o powołania kapłańskie

D O B R Y    P A S T E R Z

     Dzisiejsza Ewangelia ukazuje różnice między prawdziwym pasterzem a najemnikiem.

    Dobry pasterz jest bratem i przyjacielem. Zna swoje owce i one go znają. Z owcami łączy pasterza serdeczna relacja miłości i troski o ich dobro. Ma dla nich czas i jest do ich dyspozycji. Dobry pasterz nigdy nie zawodzi, chroni przed nieszczęściem i szuka tej, która się zabłąkała (por. Mt 18,12n). Dobry pasterz jest otwarty na wszystkie owce i jednoczy je. Nie ograniczają go żadne bariery („zagrody”). Jest gotowy oddać swoje życie za owce.

     Najemnik jest przeciwieństwem dobrego pasterza. Nie zależy mu na owcach i nie troszczy się o nie. Dba wyłącznie o własne interesy, bezpieczeństwo i wygodę. Nie ma serca ani współczucia. Owce uciekają od niego; nie znają jego głosu. Ne można liczyć na najemnika. W sytuacjach krytycznych i trudnych dezerteruje (por. S. Biel SJ).

    Jezus jest Dobrym Pasterzem. Oddał swoje życie za owce. Dobry Pasterz, idąc przed nami, prowadzi nas bezpiecznie do domu Ojca w niebie.

   Jezus jest wzorem dla ziemskich pasterzy odpowiedzialnych za Kościół. Również każdy chrześcijanin może stać się dobrym pasterzem w swoim środowisku i wobec każdego bliźniego.

Prośmy Boga o powołania kapłańskie,
o wiernych i dobrych pasterzy.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Nigdy nie będziemy pokorni,
jeśli nie odczuliśmy
swoich słabości.

bł. Maria od Wcielenia

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków