Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Jezus Ukrzyżowany - fot. Marc Giraud

fot. © Marc Giraud                    

V Niedziela Wielkiego Postu  B
(J 12, 20-33)

Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.

Ziarno pszenicy wrzucone w ziemię, musi najpierw obumrzeć, aby mogło wydać obfity plon.

Podobnie, przez dar ze swego życia, przez swoją śmierć na krzyżu, Jezus spełnia wolę Ojca, który posyła Go na świat, aby zbawić ludzi.

Jezus musi stracić ziemskie życie, aby zyskać nowe, uwielbione i przemienione. Prawdziwa miłość jest obumieraniem, jest przebijaniem własnego serca i wydawaniem go z miłości dla innych. Obumieranie jest zawsze bolesne i pozostawia ranę (por. St. Biel SJ).

Bez obumierania nie ma prawdziwej miłości, pozostaje egoizm i własne wygodnictwo.

Przez obumieranie zbliżamy się do Chrystusa. Kontemplując życie Jezusa, Jego słowa i czyny – poznajemy Ojca, oglądamy Go w Synu i doświadczamy Jego miłości.

Gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie.
(J 12,32)

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty
nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych