Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Serce

Niedziela 6 - Okres Zwykły (Mk 1,40-45)

Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i uzdrowił.

Trędowaci byli ludźmi marginesu, odłączonymi od wspólnoty, musieli mieszkać w odosobnieniu, bo tak nakazywało Prawo. Byli oni traktowani w bolesny sposób. Nie wolno było ich dotykać, budzili odrazę i wszelki kontakt z nimi był zakazany ( por. Kpł 13, 44-46).

Święty Marek opisuje spotkanie Jezusa z trędowatym. Jest to pierwsza z wielu innych scen kiedy Jezus, jak się wydaje, postępuje wbrew Prawu oraz tradycyjnemu rozumieniu i interpretowaniu woli Bożej objawionej w przepisach Prawa.

Jezus doskonale wiedział, że Prawo ukazuje Boga miłosiernego, łaskawego, wiernego i stale miłującego (por. Wj 34,6; Hi 34,28).

Jezus nie łamie Prawa, lecz nie pozwala na powierzchowną interpretację i błędne rozumienie jego treści. Natomiast ukazuje głębokie przesłanie objawione w Prawie oraz wzajemne powiązanie słów i wydarzeń. Wydarzenia bowiem wyjaśniają słowa Pisma. Chrystus w nowy, Boży sposób interpretuje Prawo.

Pod wpływem Ducha Świętego, który słyszy wołanie biednego, Jezus zbliża się to trędowatego, pomijając nakazy Prawa, dotyka go i uzdrawia.

Każdy człowiek potrzebuje uzdrowienia, każdy doświadcza samotności, odrzucenia, braku zrozumienia. Każdy może też być pewny, że Jezus pomoże, uleczy i obdarzy potrzebnymi łaskami, bo wie, co jest dla nas dobre.

Od Jezusa możemy uczyć się jak trzeba traktować
ludzi cierpiących, skrzywdzonych, odrzuconych, nieszczęśliwych.

Niech Pan obdarzy nas dobrym sercem
oraz oświeconym łaską Bożą otwartym umysłem.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Zobaczcie zatem,
jak ważne jest
zjednoczenie i zgoda.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych