Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Św. Rodzina

Niedziela Świętej Rodziny

DOBRA SZCZĘŚLIWA RODZINA

Ewangelie ukazują dobrą, szczęśliwą Rodzinę z Nazaretu. Życie Świętej Rodziny było pełne prostoty, ubogie a nawet surowe, ale piękne i szczęśliwe dzięki wzajemnej miłości, życzliwości i zrozumieniu. Nie było wolne od problemów i cierpień. Obecność Boga w tej Rodzinie dodawała siłę, przynosiła radość i pokój.

W tekstach biblijnych znajdują się cenne i praktyczne wskazania dotyczące życia rodzinnego. Teksty te odnoszą się do podstawowych relacji między małżonkami, ich stosunku do dzieci oraz dzieci do rodziców (zob. Syr 3, 2-6. 12-14; Kol 3,12-21; Ef 6,1-3).

Tam, gdzie obecny jest Bóg - rodzina i dom rodzinny stają się oazą ciepła, światła, dobra i prawdziwej miłości. Chrystus jest bowiem silnym, prawdziwym ogniwem jednoczącym i scalającym rodzinę.

Nazaret uczy, że wychowanie rodzinne jest drogie i niezastąpione, i że w sferze społecznej ma ono pierwszorzędne znaczenie (Paweł VI).

Dobra rodzina jest wielkim, wspaniałym darem dla człowieka.
Do niej trzeba wracać i mieć ją w sercu i w pamięci.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana,
podążać jedynie tą drogą,
która jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych