Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Niedziela Gaudete

3 Niedziela Adwentu   (B)

Iz 61 ,1-2a.10-11; 1 Tes 5,16-24; J 1, 6-8.19-28; Łk 1,45nn

Ogromnie się weselę w Panu;
Dusza moja raduje się w Bogu moim (Iz 61,10).

Dzisiejsza niedziela, zwana Gaudete, jest niedzielą radości, której źródłem jest Jezus Chrystus. Radość jest wyrazem chrześcijańskiego świadectwa. Bł. Paweł VI papież mówi, że chrześcijańskie powołanie, jest powołaniem do radości (audiencja gen., 4.01.1978). Liturgiczne teksty z trzeciej niedzieli adwentu również zachęcają do praktykowania tej wspaniałej cnoty.

Św. Paweł Apostoł wzywa nas do radości, modlitwy i dziękczynienia, aby dobrze przeżywać okres adwentu:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem nas (1 Tes 5,16).

Radujmy się więc z Janem Chrzcicielem, który osobiście spotkał ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA, Jezusa, Syna Bożego i daje o Nim świadectwo.

Cieszmy się z Maryją, która wielbi Pana za wspaniałe Jego dzieła, a serce Jej raduje się w Bogu - Zbawcy (Łk 1,47).

Weselmy się z Prorokiem, który napełniony Duchem Bożym, ukazuje miłosierdzie, łaskawość i dobroć Mesjasza (Iz 61, 1nn).

Bóg wzywa nas też do nieustannej modlitwy, czyli do życia w Jego obecności i miłości. Zachęca nas także do dziękowania w każdej sytuacji, gdyż wszędzie obecne jest Jego miłosierdzie.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Codziennie na nowo
trzeba zaczynać kochać Boga
i być przekonanym,
że tak dziś jak wczoraj
nie dosyć się Go kochało.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych