Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


prostujcie drogi Panu

2 Niedziela Adwentu   (B) Mk 1,1-8

    Drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi ( Łk 3,5).

Ciężko się chodzi po drodze, która jest w fatalnym stanie i niebezpieczna, co w konsekwencji może stać się przyczyną licznych wypadków, nieszczęść, zranień, wielkich czy mniejszych strat.

Podobnie dzieje się w naszym życiu duchowym. Jak trudno dotrzeć do Boga i do drugiego człowieka, gdy droga do naszego serca i od naszego serca jest w fatalnym stanie, kamienista, pełna wybojów oraz jeszcze innych przeszkód i barier.

Dzisiaj św. Jan Chrzciciel również do nas woła: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki (Mk 1,3). Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek wyrównane (Łk 3,4n).

Gdy drogi do naszych serc są wyprostowane na przyjście Pana, wtedy stajemy się czytelnym znakiem dla innych.

Prośmy Boga o pomoc w prostowaniu naszych skrzywień życiowych,
prośmy o przemianę umysłu i serca.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana,
podążać jedynie tą drogą,
która jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych