Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Chrystus

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Mt 25, 31-46

Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci,
zrobiliście dla Mnie (Mt 25 40).

Ewangeliczny opis sądu ostatecznego nawiązuje do pięknej starotestamentowej wyroczni prorockiej (Ez 34) oraz do Psalmu 23(22).

Chrystus jako Pasterz i Król wskazuje nam kierunek (wiedzie po ścieżkach właściwych); żywi nas (stół dla mnie zastawia) i ochrania (zamieszkam w domu Pańskim).

Naszą odpowiedzią na miłość Chrystusa, Pasterza i Króla, jest gotowość pójścia gdziekolwiek nas poprowadzi.

Dzisiejsza Ewangelia rozwija ten temat i zachęca, abyśmy również stali się pasterzami dla innych; dla tych, którzy mają problemy, lub są odrzuceni. Czynna miłość bliźniego jest wyrazem miłości względem Boga. Służąc nieszczęśliwym, głodnym, spragnionym, chorym, cierpiącym, potrzebującym pomocy - służymy samemu Chrystusowi i miłujemy Go.

Niewidzialny Bóg utożsamia się z każdym człowiekiem, z którym spotykamy się na co dzień. Jezus, sprawiedliwy Sędzia, nagrodzi Królestwem Ojca tych, którzy miłowali i służyli pomocą innym.

Weźcie w posiadanie Królestwo
przygotowane dla was od początku świata
(Mt 25,34).

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


W psalmach znajduję pokarm
we wszystkich
okolicznościach życia!

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych