Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Chrystus

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Mt 25, 31-46

Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci,
zrobiliście dla Mnie (Mt 25 40).

Ewangeliczny opis sądu ostatecznego nawiązuje do pięknej starotestamentowej wyroczni prorockiej (Ez 34) oraz do Psalmu 23(22).

Chrystus jako Pasterz i Król wskazuje nam kierunek (wiedzie po ścieżkach właściwych); żywi nas (stół dla mnie zastawia) i ochrania (zamieszkam w domu Pańskim).

Naszą odpowiedzią na miłość Chrystusa, Pasterza i Króla, jest gotowość pójścia gdziekolwiek nas poprowadzi.

Dzisiejsza Ewangelia rozwija ten temat i zachęca, abyśmy również stali się pasterzami dla innych; dla tych, którzy mają problemy, lub są odrzuceni. Czynna miłość bliźniego jest wyrazem miłości względem Boga. Służąc nieszczęśliwym, głodnym, spragnionym, chorym, cierpiącym, potrzebującym pomocy - służymy samemu Chrystusowi i miłujemy Go.

Niewidzialny Bóg utożsamia się z każdym człowiekiem, z którym spotykamy się na co dzień. Jezus, sprawiedliwy Sędzia, nagrodzi Królestwem Ojca tych, którzy miłowali i służyli pomocą innym.

Weźcie w posiadanie Królestwo
przygotowane dla was od początku świata
(Mt 25,34).

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Boże jesteś moim Życiem,
bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych