Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

 

„Soli Deo Gloria”


Bazylika Laterańska - mozaika w absydzie

Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
(9 listopada)

    Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka?
(1 Kor 3,16)

     Od XII wieku w tym dniu obchodzi się rocznicę poświęcenia bazyliki, którą cesarz Konstantyn Wielki wzniósł na Lateranie. Bazylika ta jest „matką” i głową wszystkich kościołów Miasta i Świata.

    Według św. Pawła duchową świątynią Boga jest społeczność wierzących, jest nią również jednostka. Bożą świątynią, od momentu chrztu, jest żywy człowiek, własność Boga, nabyta za wielką cenę męki i śmierci Chrystusa (por. 1 Kor 6,20). Życie chrześcijanina, który oddał Bogu swoje ciało na świątynię, staje się ofiarą żywą, świętą, Bogu przyjemną jako wyraz rozumnej, duchowej służby Chrystusowi (por. Rz 12,1). 

    Godność ludzkiego ciała znajduje głębokie uzasadnienie w fakcie zjednoczenia człowieka z Jezusem w Komunii Eucharystycznej. Z powyższych racji wynika obowiązek szczególnego szacunku dla ludzkiego ciała.

Świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście (1 Kor 3,17).

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

wirtualny spacer po Bazylice Laterańskiej ›››

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Słowa wychodzące
z najświętszych ust
Syna Bożego
a zapisane w Ewangelii...
są ogniem i rzuconym
przez Niego w Świat
płomieniami,
które rozpalają dusze czyste.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych