Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Chryzantemki

Uroczystość Wszystkich Świętych

     Dzisiejszy dzień jest świętem nieba, ale jest także naszym świętem. Święci również teraz żyją wśród nas. Są to ludzie błogosławieni, ubodzy w duchu, smutni, cisi, pragnący sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, wprowadzający pokój, prześladowani za sprawiedliwość.

     Nikt nie rodzi się świętym i nie jest wolny od słabości, błędów, grzechów. Święci nie są ideałami, ale są ludźmi, którzy potrafią zaakceptować siebie oraz oddać swoje błędy i słabości Bogu i z Jego łaską zmagać się z nimi w życiu. Świętość nie polega na nieskazitelności moralnej, perfekcjonizmie duchowym czy doskonałości psychicznej, ale na pokorze i otwarciu się na miłość Boga (por. St. Biel SJ).

Świat jest ogrodem Bożym, w którym Duch Święty wzbudził rzesze świętych.
Każdy jest inny od drugiego, z niepowtarzalną osobowością
i własnym duchowym charyzmatem.
Wszystkich jednak cechuje „pieczęć” Jezusa, czyli odcisk Jego miłości.
(Benedykt XVI)

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Boże jesteś moim Życiem,
bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych