Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


człowiek

30 Niedziela Zwykła   (A)  Mt 22, 34-40

B ę d z i e s z     m i ł o w a ł   ….

Kto miłuje Boga, miłuje też brata (1 J 4,21)

      Pierwsze i najważniejsze przykazanie dotyczące miłości Boga, Jezus powtarza za Starym Testamentem: Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił (Pwt 6, 4-5).

      Nowością przyniesioną przez Jezusa jest drugie przykazanie: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, które Chrystus umieszcza obok pierwszego. Tak więc miłość do człowieka została zrównana z miłością Boga  (por. 1 J 4, 21; Mt 25,35nn). W Starym Testamencie przykazanie to było zagubione między wieloma innymi (zob. Kpł 19,18).

       Miłość Boga jest najpewniejszym fundamentem miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Boga mamy miłować zawsze w jedyny możliwy dla nas sposób, czyli w braciach. Jedna jest więc miłość, która od ludzi idzie ku Bogu. Pouczającym przykładem  ewangelicznym w tej dziedzinie jest przypowieść o dobrym Samarytaninie (Łk 10, 29nn), a u Mateusza wielki tekst o miłości bliźniego (25,35nn).

         Chrystus jest obecny w głodnym, nagim, uwięzionym,  opuszczonym. Jest to Bóg bliski nam, którego spotykamy na każdym kroku, do którego już teraz możemy wyciągnąć rękę.

         Do tej trudnej miłości przygotowuje nas  Eucharystia (por. R. Cantalamessa). 

Gdzie miłosierdzie i miłość tam jest Bóg...

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Oddać się całkowicie
Jezusowi Chrystusowi
i Jego Najświętszej Matce
na drogach prawdziwej świętości,
to jest to, o co proszę Boga
wiele razy dziennie.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych