Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


człowiek

30 Niedziela Zwykła   (A)  Mt 22, 34-40

B ę d z i e s z     m i ł o w a ł   ….

Kto miłuje Boga, miłuje też brata (1 J 4,21)

      Pierwsze i najważniejsze przykazanie dotyczące miłości Boga, Jezus powtarza za Starym Testamentem: Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił (Pwt 6, 4-5).

      Nowością przyniesioną przez Jezusa jest drugie przykazanie: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, które Chrystus umieszcza obok pierwszego. Tak więc miłość do człowieka została zrównana z miłością Boga  (por. 1 J 4, 21; Mt 25,35nn). W Starym Testamencie przykazanie to było zagubione między wieloma innymi (zob. Kpł 19,18).

       Miłość Boga jest najpewniejszym fundamentem miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Boga mamy miłować zawsze w jedyny możliwy dla nas sposób, czyli w braciach. Jedna jest więc miłość, która od ludzi idzie ku Bogu. Pouczającym przykładem  ewangelicznym w tej dziedzinie jest przypowieść o dobrym Samarytaninie (Łk 10, 29nn), a u Mateusza wielki tekst o miłości bliźniego (25,35nn).

         Chrystus jest obecny w głodnym, nagim, uwięzionym,  opuszczonym. Jest to Bóg bliski nam, którego spotykamy na każdym kroku, do którego już teraz możemy wyciągnąć rękę.

         Do tej trudnej miłości przygotowuje nas  Eucharystia (por. R. Cantalamessa). 

Gdzie miłosierdzie i miłość tam jest Bóg...

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Osoba Słowa Bożego
jest Oblubieńcem
duszy wiernej.

bł. Maria od Wcielenia

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków