Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


św. Urszula męczennica

21 października
Święto św. Urszuli oraz Towarzyszek Dziewic i Męczennic

Patronki naszego Zakonu oraz naszych dzieł apostolskich

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?
Utrapienie, ucisk czy prześladowanie,
głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo
dzięki Temu, który nas umiłował.
                                                        (Rz 8, 35.37)

Witajcie chóry szlachetnych Dziewic,
co się wznosicie ponad gwiazdami,
Wielbiąc Baranka radosnym śpiewem,
Żaden na ziemi grzech was nie splami.

Jak gołębice czyste i białe
Nad brudem świata się unosicie
I czystym wzrokiem już w Bożą chwałę
Patrzeć możecie w wiecznym zachwycie.

Wyście piękniejsze od polnych lilii,
Odziane łaski szatą godową,
Bóg się nad wami z miłością schylił
I od wszelkiego zła was zachował.

Święta Urszulo z Towarzyszkami
W bieli czystości i krwi purpurze,
Przez twe zasługi wstaw się za nami,
Gdy nam zagrożą utrapień burze.

Bądź pochwalony Ojcze nasz w niebie,
Z Synem i Duchem w Trójjedyności,
Spraw, byśmy zawsze wielbili Ciebie,
Teraz na ziemi, kiedyś w wieczności. Amen.

Hymn z Jutrzni w święto św. Urszuli i Towarzyszek
(sł. St. Ziemiański SJ)

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Tym więcej jest trudu
i niebezpieczeństw,
im większej wartości
jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych