Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Uczta gotowa

29 Niedziela Zwykła   (A)  Mt 22,15-21; Iz 45,1.4-6

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22,21).

   Płacić podatek „Cezarowi” znaczy; uznać państwo, angażować się w trwanie i polepszanie porządku świata, włączyć się do aktywnego działania zgodnego z zajmowaną pozycją oraz własnym powołaniem, aby otaczająca rzeczywistość stawała się coraz bardziej zgodna z wolą Bożą i służyła człowiekowi.

    Pierwsze czytanie (Iz 45,1.4-6) jest przykładem, jak Bóg sprawuje pośrednio swoją władzę, posługując się w tym przypadku Cyrusem, królem Persji.

     Trzeba także pamiętać o tym, że państwo nie sprawuje władzy absolutnej, władzy boskiej (por. R. Cantalamessa).

     Oddać Bogu to, co do Boga należy znaczy: uznawać władzę Boga nad wszystkim, co do Niego należy. Bożą własnością jest świat, życie, czas, człowiek. Własnością Boga jest też to wszystko, co od Niego otrzymaliśmy. Oddać Bogu... to żyć Jego darami jak najlepiej, rozwijać je, pracować nimi dla dobra własnego oraz dla dobra innych i pełnić wolę Bożą.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Zobaczcie zatem,
jak ważne jest
zjednoczenie i zgoda.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych