Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Uczta gotowa

28 Niedziela Zwykła   (A)  Mt 22, 1-14

- Zaproszeni na ucztę -

Oto przygotowałem moją ucztę; wszystko jest gotowe (Mt 22,4).

   Jakże wiele Bóg nam dał. Przygotował wszystko, aby uczynić nas szczęśliwymi. Jednakże niektórzy lekceważą Jego dary i zaproszenie.

     Przypowieść o zaproszonych na ucztę jest wezwaniem do czujności i do działania.

     Nie wystarczy tylko przyjąć zaproszenie na ucztę i pozostawać w starych, zniszczonych szatach, czyli nie zmieniając dotychczasowego sposobu życia, opartego na przyzwyczajeniu i rutynie.

     Zaproszenie na ucztę jest darem, jest łaską wypływającą z bezgranicznej miłości Boga i wymaga odpowiedzi człowieka.

     Każdy zaproszony jest również zobowiązany do „zmiany szaty", czyli do przemiany życia, aby stać się nowym człowiekiem przyobleczonym w Pana Jezusa Chrystusa (por. Rz 13,13-14).

Być ubrany w strój weselny oznacza – być przyodzianym w ewangeliczne czyny,
w płaszcz dobrej woli i miłosierdzia, który przykryje nagość naszej natury.
(por. R. Cantalamessa)

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty
nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych