Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Krzyż

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Krzyżu Chrystusa, z Ciebie moc płynie i męstwo.
W Tobie jest nasze zwycięstwo.

     Liturgia dzisiejszego święta zachęca do rozważania tajemnicy Krzyża, który Chrystus zmienił z narzędzia śmierci i hańby, w narzędzie zbawienia i chwały.

     Trzeba było, aby wywyższono na Krzyżu Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy miał życie wieczne (por. J 3,14n; 1 Kor1,21).

       Krzyż Chrystusa jest przede wszystkim tajemnicą miłości, tajemnicą zbawienia.

    Obecnie czcimy Jezusa ukrzyżowanego, który zmartwychwstał i wszedł do chwały Ojca. Jednakże Jezus pozostaje wciąż ukrzyżowany między nami i to jest prawdziwa tajemnica, ponieważ ktoś stale będzie cierpiał na krzyżu aż do skończenia świata.

     Ukrzyżowani – to ubodzy, to cierpiące członki Chrystusa, znieważane, opuszczone, uciskane, prześladowane. To jest dzisiaj żyjący, ukrzyżowany Jezus, opuszczony na krzyżu.

     Ukrzyżowanym ciałem jest nade wszystko cały Kościół, który dopełnia w swoim ciele braki udręki Chrystusa (por. Kol 1,24).

    Może blisko nas znajduje się też ktoś ukrzyżowany: biedny, ubogi sąsiad, chory krewny, osamotniony starzec, upośledzony, zrozpaczony? Trzeba ich zauważyć, pomóc im – jak kiedyś Cyrenejczyk i Weronika. Bądźmy solidarni z tymi, którzy cierpią dźwigając swój krzyż trudnego życia. (por. Raniero Cantalemessa).

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Osoba Słowa Bożego
jest Oblubieńcem
duszy wiernej.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych