Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/15

W naszych szkołach i przedszkolach 1 września to uroczysty dzień - rozpoczyna się kolejny, pełen nadziei, rok wspólnej nauki, pracy, zabawy i radości z bycia razem.

Siostra Przełożona Prowincjalna łączy się w uroczystościach rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/15 i przesyła zapewnienie o serdecznej pamięci:

„Wszystkim Wychowawcom i Nauczycielom - świeckim i zakonnym - którzy pracują w dziele wychowania w urszulańskich szkołach i placówkach edukacyjnych życzę, aby wartości zawarte w haśle SERVIAM, ewangeliczny klimat wolności, miłości i prawdy pomagały w rozwijaniu osobowości wychowanków.

Życzę, aby misja, jaką jest praca nauczyciela, przynosiła Państwu osobistą radość i należyty szacunek społeczeństwa. Dzieciom i młodzieży życzę zaangażowanej współpracy we własne wzrastanie intelektualne i duchowe oraz umacnianie wiary w Boga. Niech poszerzanie wiedzy o świecie, samych sobie i prawdach ewangelicznych pomaga w kształtowaniu charakterów i stawaniu się świadkami wiary.

Wszystkim życzę serc otwartych na przyjmowanie Bożej łaski, która hojnie towarzyszy nam każdego dnia i umacnia w dojrzewaniu do pełni chrześcijaństwa”.

Hymn szkolny: „Bóg i Ojczyzna"

Bóg i Ojczyzna to nasz cel
Idziemy naprzód pewną drogą
W sztandarze czerwień lśni i biel
I żadne siły nas nie zmogą

Ref:     Bo z nami Bóg i Pospolita Rzecz
Niech pierzcha wróg i fałsz i słabość precz.
Niech z naszej woli, czynów, myśli, słów
Potężna Polska wzrośnie znów.

Myśmy najmłodsza kraju straż
Żołnierze szarej, szkolnej ławy
Prawdę zdobywać twarzą w twarz
Hej, wraz, kto młody i ciekawy.

 


‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Boże jesteś moim Życiem,
bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych