Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Miłosierdzie

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7) .

     Niemal na każdej stronie Pisma Świętego pojawia się miłosierna miłość Boga okazująca litość grzesznemu człowiekowi. Bóg lituje się nad nędzą człowieka lub całego narodu, chroni go przed złem, przebacza grzechy, przychodzi z pomocą.

      Miłosierdzie jest potęgą miłości, która jest większa niż grzech i niewierność. Miłosierdzie objawia się też przez gotowość przebaczenia.

     Jezus nie tylko mówi o miłosierdziu, ale nade wszystko sam wciela i uosabia miłosierdzie. On sam jest miłosierdziem.

     Miłosierdzie - to nie tylko uczucie czy współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne, ale podnoszące w górę, wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku.

     Miłosierdzie  -  to miłosierna miłość Boga pochylającego się nad nędzą człowieka i miłosierna miłość człowieka pochylającego się nad nędzą drugiego człowieka.

     Miłosierdzie - to nie tylko cnota społeczna, ale postawa twórczej miłości, która nie daje się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża.

Pełnienie czynów miłosierdzia jest warunkiem dostąpienia miłosierdzia od Boga. Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle,
o ile sam przemienia się wewnętrznie
w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich
(por. Jan Paweł II, DM 2.6.14).

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Nie bójcie się podążać
za poruszeniami serca,
które was prowadzą
do zażyłych rozmów z Panem.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych