Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Jerozolima. Bazylika Grobu Bożego. Golgota.

Jerozolima. Bazylika Grobu Bożego. Golgota.

Wielki Tydzień

Chrystus uniżył samego siebie stając się posłusznym aż do śmierci
– i to śmierci krzyżowej (Flp 2,8).

      Tekst ten wyraża ostateczny wymiar ogołocenia (kenozy) Chrystusa. Z ludzkiego punktu widzenia jest to wymiar ogołocenia przez mękę i haniebną śmierć ma krzyżu.

         Z Boskiego punktu widzenia jest to odkupienie dokonane przez miłosierną miłość Ojca za pośrednictwem Syna, który z własnej woli, z miłości do Ojca i do ludzi potrzebujących zbawienia, stał się posłuszny.

      Był to nowy początek chwały Boga w dziejach człowieka: chwały Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem.

       Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię (por. Jan Paweł II, Komentarz do NT).

Uwielbiamy Cię Chryste i błogosławimy Ciebie,
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Słowa wychodzące
z najświętszych ust
Syna Bożego
a zapisane w Ewangelii...
są ogniem i rzuconym
przez Niego w Świat
płomieniami,
które rozpalają dusze czyste.

św. Maria od Wcielenia

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków