Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Miłosierdzie

7 Niedziela Zwykła   A  (Mt 5, 38-48)

Idąc śladami Chrystusa.

   Jezus zniósł starotestamentowe prawo odwetu (Wj 21,23n; Kpł 24,19n), zastępując je nowym prawem miłości bezinteresownej i bezwarunkowej. Miłość uwalania serce ludzkie od wszelkich złych uczuć, pragnienia zemsty czy nienawiści.

   Miłość uzdalnia do rezygnacji z własnego, nawet słusznego prawa - dla dobra drugiego człowieka. Za doznaną krzywdę, niesprawiedliwość, czy inne zło, uczeń Jezusa nie szuka odwetu, nie zniża się do poziomu złoczyńcy i nie działa tak, jak on. Przeciwnie, idzie śladami Chrystusa, który cierpiał za nas i pozostawił nam wzór postępowania: On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył; gdy cierpiał, nie groził, ale oddał się Temu, który sądzi sprawiedliwie (por. 1P 2,21-23).

   Miłość chrześcijańska obejmuje wszystkich ludzi, nawet wrogów, co z pewnością nie jest łatwe. Na pytanie: Jak kochać wrogów? Jezus odpowiada:

Miłujcie waszych nieprzyjaciół;
dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
błogosławcie tych, którzy was prześladują
i módlcie się za tych, którzy was oczerniają (Łk 6,27).
Tak postępując, będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie (por. Mt 5,45).

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Nie można wytłumaczyć
ani pojąć szczęścia,
jakie się odczuwa,
gdy raz na zawsze
oddało się siebie Bogu.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych