Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Miłosierdzie

7 Niedziela Zwykła   A  (Mt 5, 38-48)

Idąc śladami Chrystusa.

   Jezus zniósł starotestamentowe prawo odwetu (Wj 21,23n; Kpł 24,19n), zastępując je nowym prawem miłości bezinteresownej i bezwarunkowej. Miłość uwalania serce ludzkie od wszelkich złych uczuć, pragnienia zemsty czy nienawiści.

   Miłość uzdalnia do rezygnacji z własnego, nawet słusznego prawa - dla dobra drugiego człowieka. Za doznaną krzywdę, niesprawiedliwość, czy inne zło, uczeń Jezusa nie szuka odwetu, nie zniża się do poziomu złoczyńcy i nie działa tak, jak on. Przeciwnie, idzie śladami Chrystusa, który cierpiał za nas i pozostawił nam wzór postępowania: On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył; gdy cierpiał, nie groził, ale oddał się Temu, który sądzi sprawiedliwie (por. 1P 2,21-23).

   Miłość chrześcijańska obejmuje wszystkich ludzi, nawet wrogów, co z pewnością nie jest łatwe. Na pytanie: Jak kochać wrogów? Jezus odpowiada:

Miłujcie waszych nieprzyjaciół;
dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
błogosławcie tych, którzy was prześladują
i módlcie się za tych, którzy was oczerniają (Łk 6,27).
Tak postępując, będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie (por. Mt 5,45).

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze
krótkie życie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych