Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Ręce, ziarno

6 Niedziela Zwykła   A (Mt 5,17-37)

Prawo wypełnione miłością.

Prawo Pana doskonałe – krzepi ducha i poucza.
Nakazy Jego słuszne – radują serce.
                                                  (por. Ps 19,8n)

    Gdy Jezus mówi o Prawie w Kazaniu na Górze, odnosi się do Bożego Prawa religijno- moralnego, utrwalonego przede wszystkim w Dekalogu.

     Prawo ustanowił Bóg dla dobra i szczęścia człowieka. Jest ono wielkim darem i szczególną pomocą. Umożliwia bowiem bliskie relacje między człowiekiem a Bogiem, ułatwia braterskie współżycie ludzi, harmonijne i pokojowe współistnienie narodów na świecie, oparte na miłości i życzliwości względem każdego człowieka.

   Jezus ukazuje ideał moralności chrześcijańskiej, który często nie jest łatwy. Wymaga bowiem bezkompromisowego zaangażowania całej osobowości ludzkiej, wyrzeczenia, niekiedy także heroizmu, a nie tylko zewnętrznej poprawności.

Wymagania Chrystusa, wyrażone w antytezach (Mt 5, 21-48)
można podsumować krótkim zdaniem św. Pawła:
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21).

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Słowo Przedwieczne
jest prawdziwie
Oblubieńcem duszy.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych