Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Ręce, ziarno

6 Niedziela Zwykła   A (Mt 5,17-37)

Prawo wypełnione miłością.

Prawo Pana doskonałe – krzepi ducha i poucza.
Nakazy Jego słuszne – radują serce.
                                                  (por. Ps 19,8n)

    Gdy Jezus mówi o Prawie w Kazaniu na Górze, odnosi się do Bożego Prawa religijno- moralnego, utrwalonego przede wszystkim w Dekalogu.

     Prawo ustanowił Bóg dla dobra i szczęścia człowieka. Jest ono wielkim darem i szczególną pomocą. Umożliwia bowiem bliskie relacje między człowiekiem a Bogiem, ułatwia braterskie współżycie ludzi, harmonijne i pokojowe współistnienie narodów na świecie, oparte na miłości i życzliwości względem każdego człowieka.

   Jezus ukazuje ideał moralności chrześcijańskiej, który często nie jest łatwy. Wymaga bowiem bezkompromisowego zaangażowania całej osobowości ludzkiej, wyrzeczenia, niekiedy także heroizmu, a nie tylko zewnętrznej poprawności.

Wymagania Chrystusa, wyrażone w antytezach (Mt 5, 21-48)
można podsumować krótkim zdaniem św. Pawła:
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21).

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Pozwólcie działać Bogu,
który uczyni rzeczy cudowne
w swoim czasie i kiedy
się Jemu spodoba.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych