Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


św. Rodzina

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Nazaret uczy czym jest rodzina

Centralnym tematem dzisiejszych czytań liturgicznych jest r o d z i n a.

Ewangelia ukazuje Rodzinę nazaretańską jako jedyny, niepowtarzalny wzorzec. Życie Świętej Rodziny było pełne prostoty, ubogie, a nawet surowe, ale piękne i szczęśliwe, dzięki wzajemnej miłości i zrozumieniu. Nie było wolne od problemów i cierpień, jednak obecność Boga w tej Rodzinie dawała jej siłę, radość i pokój.

Aktualne doświadczenia przeżywane przez rodziny wskazują na istnienie licznych problemów. Bardzo często w życiu rodzin dostrzega się wiele zagrożeń, cierpień, niekiedy bardzo ciężkich i to różnego rodzaju, na polu wychowawczym, moralnym, ekonomicznym, społecznym, itp.

W Księdze Mądrości Syracha oraz w Listach św. Pawła znajdujemy cenne, praktyczne wskazania dotyczące życia rodzinnego. Teksty te odnoszą się do podstawowych relacji między małżonkami, ich stosunku do dzieci oraz dzieci do rodziców (zob. Syr 3, 2-6.12-14; Kol 3 12-21; Ef 6,1-3).

Tam, gdzie obecny jest Bóg – rodzina, dom rodzinny staje się oazą ciepła, światła, dobra. Chrystus jest bowiem silnym, prawdziwym ogniwem jednoczącym i scalającym rodziny. Nazaret uczy, że wychowanie rodzinne jest drogie i niezastąpione, i że w sferze społecznej ma ono pierwszorzędne znaczenie (Paweł VI).

Dobra rodzina jest wielkim, wspaniałym darem dla człowieka.
Do niej trzeba wracać i mieć ją w sercu i w pamięci.

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

rekolekcje sylwestrowe

Czuwanie Adwentowe Tarnów

Weekend w klasztorze

Młodzi & Urszulanki

razem w drodze

 

 

Na dziś


Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty
nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych