Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Jezus przebacza

11 Niedziela Zwykła (Łk 7,36 - 8,3)

Szczęśliwy człowiek,
któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany (Ps 32,1).

      Kobieta z dzisiejszej Ewangelii należy do tych biednych (ubogich), dla których Jezus głosi Dobrą Nowinę (por. Łk 4, 18), a którzy otwartym sercem przyjmują słowa Zbawiciela.

      Doświadczenie Bożego miłosierdzia i prawdziwej miłości pobudza grzesznego człowieka do radości i szczerej wdzięczności. Uczy nas również dostrzegać dobro w naszych bliźnich mimo ich dostrzegalnych uchybień czy grzechów.

      Dobra Nowina o kochającym Ojcu i szansie nawrócenia jest dla nas źródłem pokoju, ufności, głębokiej skruchy i umiłowania Dobrego Boga.

Najpiękniejsza jest twarz obmyta łzami skruchy.
W niej objawia się oblicze miłosiernego Boga
(Ks. H. Sławiński).

  przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

Urszulańskie Dni Młodych 24-26 maja

Młodzi & Urszulanki

razem w drodze

Panie mój, rozjaśnij ciemności mojego serca


 

Na dziś


I zawsze niech
głównym waszym ratunkiem
będzie ucieczka
do stóp Jezusa Chrystusa.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych