Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


modlitwa

VI Niedziela Wielkanocna (J 15,9-17)

Nazwałem was przyjaciółmi (J 15,15)

     Syn Boży sam wybiera swoich uczniów i przyjaciół. Jego przyjaźń wynika z relacji do Ojca i do Niego prowadzi. Jest to przyjaźń prawdziwa, autentyczna, wyzwalająca nie krępująca i nie ograniczająca wolności człowieka.

    Chrystus nie ma żadnych tajemnic wobec swoich uczniów. Stopniowo odsłania im bogactwo swego Serca oraz wprowadza ich w Boże tajemnice w miarę możliwości ich zrozumienia i przyjmowania. Jego przyjaźń ma również wymiar indywidualny. Jezus wnika do serca każdego człowieka, darzy go swoją przyjaźnią i miłością.

    Jezus jest Przyjacielem na zawsze, wiernym do końca nawet wtedy, gdy zostaje opuszczony, zapomniany i zdradzony.

    Szczytem miłości i przyjaźni jest Jego śmierć za nas, ludzi, bo nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13).

    Odpowiedzią człowieka na miłość i przyjaźń Jezusa jest trwania przy Nim, wierność przykazaniom oraz miłość względem Boga i ludzi. Prośmy Maryję, zwłaszcza w miesiącu poświęconym Jej czci, aby uczyła nas wiernego trwania przy Jezusie, naszym najlepszym Przyjacielu. 

         przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

Urszulańskie Dni Młodych

 

 

Na dziś


Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych