Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Wielki Tydzień
 fot. © Marc Giraud      

Wspomnij na mnie...      (Łk 23,42)
      

Każdy ból, każde cierpienie ma udział w tajemnicy Wielkiego Piątku.

Jeśli chcemy odkryć rzeczywisty sens zbawczego cierpienia, wznieśmy oczy ku Kalwarii, spójrzmy na krzyż Chrystusa. Tam wszystko wydawało się być skończone, przegrane, beznadziejne, a jednak nadszedł Poranek Zmartwychwstania.

W krzyżu cierpienie, W krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
Kto krzyż odgadnie, Ten nie upadnie…

Ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (J 16,33)

  przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

Urszulańskie Dni Młodych

 

 

Na dziś


...serce moje jest naczyniem,
do którego Słowo Boże
spływa jak napój.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych