Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Bóg jest dobry

Bóg jest dobry i czyni dobro

     Wielki Post pobudza nas do refleksji nad istotą naszego życia chrześcijańskiego. Jest to bowiem odpowiedni czas na odnowę naszej relacji z Bogiem i bliźnim.

     Ojciec Święty Benedykt XVI do rozważania i praktykowania proponuje krótki tekst z Listu do Hebrajczyków: Troszczmy się o siebie nawzajem, by się zachęcać do miłości i do dobrych czynów (10,24).

   Również dzisiaj Bóg prosi nas, abyśmy tworzyli relacje nacechowane wzajemną troskliwością i zabieganiem o dobro drugiego człowieka. Troska o bliźniego oznacza, że pragniemy jego dobra pod każdym względem: fizycznym, moralnym i duchowym.

     Nigdy nie powinniśmy być niezdolni do miłosierdzia wobec cierpiącego. Nigdy nie mogą tak bardzo pochłonąć nas nasze własne sprawy i nasze problemy, by nasze serce stało się głuche na wołanie ubogiego.

Dobro istnieje i zwycięża, ponieważ Bóg jest dobry i czyni dobro.

 (z orędzia Benedykta XVI na Wielki Post)

rozważanie - s. Boguchwała Kuras OSU


‹‹‹ inne rozważania

Urszulańskie Dni Młodych

 

Na dziś


Tym więcej jest trudu
i niebezpieczeństw,
im większej wartości
jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych